secundair logo knw 1

Brouwerijen zijn grootverbruikers van (drink)water l Foto Unsplash

Huishoudens mogen in 2035 nog maar 100 liter drinkwater per dag gebruiken, zakelijke gebruikers moeten 20 procent zien te minderen. In het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing, dat gisteren is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water, worden ‘richtinggevende keuzes’ en concrete maatregelen voorgesteld om deze doelen te bereiken. 

Het plan van aanpak voor drinkwaterbesparing, dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, werd al aangekondigd in de Kamerbrief ‘Water en Bodem Sturend’ van november 2022. Daarin staat ook het hoofddoel genoemd van 100 liter drinkwater per persoon in 2035 (thans 125 liter) en een reductie van 20 procent voor grootverbruikers (ten opzichte van 2016-2019).   

Bewust drinkwatergebruik is hard nodig als gevolg van een toenemende vraag, langdurige periodes van droogte en knelpunten bij de uitbreiding van de productiecapaciteit. In delen van het land worden grootzakelijke drinkwateraansluitingen nu reeds geweigerd. 

0812 Roy TummersRoy Tummers"Dit plan komt op een goed moment", reageert Roy Tummers, directeur Water bij Koninklijke VEMW, de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. "Een hoogwaardige en toegankelijke drinkwatervoorziening is voor veel bedrijven essentieel. De toenemende schaarste tast het vestigingsklimaat aan."

Brede groep
Sinds afgelopen september is met een brede groep deelnemers, waaronder VEMW, drinkwaterkoepel Vewin, de Unie van Waterschappen, de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gewerkt aan het plan van aanpak. Dat gebeurde onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Uitgangspunt is dat drinkwaterbesparing een gemeenschappelijke opgave is. Samenwerking is nodig tussen overheden, particuliere en zakelijke consumenten, drinkwaterbedrijven, de bouw- en installatiesector en woningbouwcorporaties. "Iedereen moet vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de uitvoering", aldus Tummers. 

Zakelijke watergebruikers zullen daar actief aan meewerken, verzekert hij. "Wij zoeken de samenwerking op met de brancheorganisaties, met name van die branches die het meeste drinkwater gebruiken, zoals de chemie en de voedingsindustrie. Die 20 procent gaat lukken." 

Besparingspotentieel
Allereerst is volgens het plan meer inzicht nodig in het besparingspotentieel per branche. Daarvoor zullen waterprofielen, waterscans en benchmarks worden ingezet. Tummers verwacht dat de meeste winst te halen is bij kleine en middelgrote bedrijven. "Daar is nog wel wat laaghangend fruit. De meeste grote bedrijven doen al het nodige om op drinkwater te besparen." 

Zorgen maakt Tummers zich intussen wel over de zogenaamde zorgplicht van drinkwaterbedrijven. "Vallen bedrijven daar ook onder, of gaat die alleen over huishoudens? Als dat zo is, is dat geen prettige situatie. Die discussie loopt nog en dat zorgt voor veel onzekerheid bij bedrijven die afhankelijk zijn van drinkwater."

Gedragsverandering
Behalve voor zakelijke gebruikers en huishoudens bevat het plan van aanpak ook maatregelen voor nieuwbouw en renovatie. Bij huishoudens wordt vooral ingezet op bewustwording en gedragsverandering (minder vaak douchen), bij nieuwbouw en renovatie ook op drinkwaterbesparende maatregelen als de aanleg van een hemel- en grijswatersysteem (voor het doorspoelen van het toilet). 

Vewin wilde vandaag nog niet reageren op het plan. "Dat doen we pas als de Tweede Kamer het heeft", aldus een woordvoerder. 

 

LEES OOK
H2O premium: Transitie industriewater: 'Watertechnologen moeten de fabriek in'

H2O actueel: Industrie mikt op flinke vermindering van watergebruik  

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Arie van LitDank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
@Elsa Loosjes (zeer geïnteresDat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen.