secundair logo knw 1

Met de vandaag gelanceerde Toolbox Basiskwaliteit Natuur wil Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel overheden helpen om de algemene natuurstandaard in de openbare ruimte te versterken. De toolbox is in eerste instantie een verzamelpunt van beschikbare informatie, instrumenten, voorbeelden en tips.

“Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland”, zegt Floor Edixhoven van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Bij deze stichting, die in 2018 is opgericht, zijn inmiddels meer dan tweehonderd organisaties aangesloten, variërend van kennisinstellingen tot banken en van overheden tot natuurorganisaties.

Floor EdixhovenFloor Edixhoven“Samen willen we de beweging in Nederland ombuigen en ervoor zorgen dat het de goede kant op gaat met de biodiversiteit en de natuur”, vervolgt Edixhoven. “Binnen de stichting hebben we daarom een aantal belangrijke thema’s, met bijbehorende werkgroepen, geïdentificeerd. In februari 2024kwam uit een van deze samenwerkingen het kennisdocument Basiskwaliteit Natuur.”

In dat kennisdocument, datsamen met Naturalis, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en Wageningen University & Research is ontwikkeld, wordt de basiskwaliteit van natuur gedefinieerd als een situatie waarin algemeen voorkomende dier- en plantensoorten kunnen blijven bestaan of terug kunnen komen. “Basiskwaliteit Natuur zorgt dus voor een gezonde leefomgeving voor deze soorten, en daarmee ook voor ons als mens.”

De focus hierbij ligt volgens Edixhoven niet per se op de natuurgebieden, want daarvoor bestaan al duidelijke richtlijnen. “Het gaat hier vooral over de natuurkwaliteit in de openbare ruimte, zowel in het stedelijk als het landelijk gebied. Basiskwaliteit Natuur geeft dus handvatten om juist buiten natuurgebieden aan de slag te gaan.”

In eerste instantie verantwoordelijk voor deze openbare ruimte zijn de provincies, gemeenten en waterschappen. Voor deze overheden ontwikkelde de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, samen met Vogelbescherming Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een nieuwe toevoeging aan de bestaande Toolbox voor Biodiversiteit: de Toolbox Basiskwaliteit Natuur.

Deze toolbox is gevuld met tips, instrumenten en informatie voor ambtenaren, die aan de slag willen gaan met Basiskwaliteit Natuur. Edixhoven: “De toolbox bundelt bestaande kennis en instrumenten. Want er is al best veel beschikbaar, maar met deze toolbox maken we die kennis en tools op centraal platform bereikbaar.”

De toolbox biedt medewerkers van overheden een stappenplan om met de verbetering van de natuur te beginnen. “Zodat je stap voor stap kunt zien welke mogelijkheden er zijn om maatregelen te nemen in het landschapstype van jouw beheersgebied en vervolgens welke monitoringsopties er zijn. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over het creëren van draagvlak voor die maatregelen.”

Belangrijke rol in de toolbox spelen ook praktijkvoorbeelden van overheden, die al stappen hebben gezet om de natuurkwaliteit in de openbare ruimte te verbeteren. “Het werkt volgens ons heel inspirerend om te horen over de aanpak van anderen. Die blijven we ook toevoegen, dus we nodigen iedereen uit om ons voorbeelden toe te sturen. Om die voorbeelden live te delen, organiseren we 29 mei overigens ook nog een inspirerende bijeenkomst over Basiskwaliteit Natuur.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Arie van LitDank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
@Elsa Loosjes (zeer geïnteresDat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen.