secundair logo knw 1

Brabant wil het risico op een overstroming verkleinen l Foto Unsplash/Mika Baumeister

Alles voorkomen kan niet, zo goed mogelijk voorbereidingen treffen wel. Daarom hebben de drie Brabantse waterschappen, de Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, Defensie en de Provincie Noord-Brabant een plan gemaakt voor een ‘bovenregionale strategie meerlaagse veiligheid’. Dat moet de gevolgen van extreme droogte en wateroverlast beperken. 

Het plan van aanpak volgt op een grote gezamenlijke calamiteitenoefening in 2022, waaruit een aantal aanbevelingen naar voren kwam. "Daarnaast leert het extreme weer, zoals in juli 2021 in Limburg, dat we ons nog breder kunnen en moeten voorbereiden", schrijven de samenwerkingspartners. 

“We moeten niet alleen kijken naar het voorkomen van een overstroming door een klimaatrobuuste inrichting en een parate bestrijdingsorganisatie. Maar we moeten ons ontwikkelen op het gebied van aangepast bouwen en waar we willen bouwen, het tijdig signaleren en mobiliseren en ten slotte herstellen.” 

Met die brede aanpak sluit Brabant ook aan bij het eindadvies van de landelijke Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, dat in december 2022 werd gepresenteerd. Daarin werd voorgesteld om het principe van meerlaagsveiligheid van drie naar vijf lagen uit te breiden. Aan preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing moeten waterbewustzijn en herstel worden toegevoegd. 

Werkgroepen
In de Brabantse strategie wordt dit: voorkomen, beperken, voorbereiden, bestrijden en herstellen. "Door op al deze onderdelen voorbereid te zijn, verklein je het risico van een overstroming en kun je zo spoedig mogelijk terug naar een reguliere situatie mocht zich toch een calamiteit voordoen. Je vergroot daarmee je weerstand en veerkracht."

In vooralsnog drie werkgroepen wordt het plan nader uitgewerkt. Die werkgroepen gaan over informatievoorziening en multidisciplinaire beeldvorming, planvorming en multi-operationele voorbereiding en opleiden, trainen en oefenen. 

Later dit jaar starten nog vier werkgroepen op het gebied van ruimtelijke inrichting en aangepast bouwen, risicobewustzijn en handelingsperspectief samenleving, participatie en herstelopgave. In 2026 volgt dan een nieuwe calamiteitenoefening, waarbij het geleerde in de praktijk gebracht moet worden.  

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.