secundair logo knw 1

Het geld kan o.a. worden gebruikt voor het weer laten meanderen van rivieren en beken (hier een beeld van de Ruiten Aa in Oost-Groningen) I foto: Waterschap Hunze en Aa’s

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) stellen 400 miljoen euro beschikbaar voor investeringen door de waterschappen. Er is ook nog de optie om dit bedrag te verdubbelen. Het geld is bedoeld voor kleinschalige projecten die gericht zijn op hoogwaterbescherming, afvalwaterzuivering en waterpeilbeheer.

Voor deze projecten kunnen de 21 waterschappen geld lenen onder gunstige voorwaarden. Hiermee worden investeringen bevorderd die zorgen voor een betere bescherming tegen hoogwater, een betere waterkwaliteit van oppervlaktewateren en meer biodiversiteit, aldus de twee banken in een gezamenlijk bericht.

Evenredige verdeling van financiering
De EIB en de NWB Bank zijn hiervoor een nieuwe samenwerking aangegaan. Zij hebben een kredietovereenkomst van 200 miljoen euro gesloten. Het is voor de EIB onder haar mandaat toegestaan om maximaal 50 procent van de totale kosten van een project te financieren. De NWB Bank zorgt voor de andere helft.

Op deze manier is een totaalbedrag van 400 miljoen beschikbaar voor investeringen door de waterschappen. De NWB Bank zal de financiering doorlenen aan de waterschappen.

De EIB en de NWB Bank hebben in hun overeenkomst ook de optie opgenomen om het krediet nog te verhogen naar 400 miljoen euro. Zo komt er mogelijk in totaal een bedrag van 800 miljoen euro beschikbaar.

Duurzaamheidsdoelen stukje dichterbij gebracht
De Europese Investeringsbank financiert op verschillende terreinen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat projecten in overeenstemming zijn met het klimaatakkoord van Parijs.

“Waterbeheer is cruciaal voor Nederland als het gaat om de uitdagingen van klimaatverandering”, zegt vicepresident Robert de Groot. “Als klimaatbank van Europa is het voor de EIB een natuurlijke stap om deze samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie aan te gaan met NWB, die met hun expertise de Nederlandse waterschappen bedient.”

Volgens ceo Lidwin van Velden van de Nederlandse Waterschapsbank zijn de waterschappen toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie en van biodiversiteit. “Ook zijn ze koploper in het beperken van het eigen energieverbruik en het zelf duurzaam opwekken van energie. Met deze aantrekkelijke financiering brengen we de duurzaamheidsdoelen weer een stukje dichterbij.”

Bescherming tegen nadelige gevolgen van klimaatverandering
De banken geven een toelichting op wat voor soort kleinere projecten in aanmerking komen voor financiering. Zij moeten Nederland beter beschermen tegen hoge waterstanden en ook beter wapenen tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering – zoals meer en langere perioden van droogte – door een effectiever beheer van het waterpeil. De verbeteringen aan de lokale waterzuiveringsinstallaties hebben naar verwachting tevens een gunstig effect op de volksgezondheid. Verder dragen de projecten bij aan de lokale werkgelegenheid.

De waterschappen voeren de projecten uit in het kader van het Nederlandse Deltaplan Biodiversiteitsherstel, wordt aangegeven. Dit plan moet zorgen voor meer biodiversiteit door verbetering van de levensomstandigheden voor de fauna en flora die in en rondom het water leven. De bedoeling is ook dat het deltaplan zorgt voor hoge waterkwaliteit voor landbouw, visserij en recreatief varen en zwemmen.

De EIB en de NWB Bank noemen een aantal voorbeelden: de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het weer laten meanderen van rivieren, het herstel van beken, de aanleg van doorgangen voor vissen en de ecologische invoering van onderhoudsmaatregelen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.