secundair logo knw 1

Het waterrijke natuurgebied Willeskop wordt nog meer een vogelparadijs I foto: Onderwijsgek via Wikimedia Commons

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden richt het natuurgebied Willeskop in de provincie Utrecht in als waterberging. Bij hevige regen kan hier zo’n 200.000 kubieke meter water worden opgevangen. Ook komt er een nieuwe doorvoerroute van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek. De werkzaamheden zijn nu gestart.

Willeskop is een gevarieerd moerasgebied midden in de Lopikerwaard dat in eigendom en beheer is van Staatsbosbeheer. Volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het project Waterberging en -doorvoer Willeskop een effectief middel om het westelijke watersysteem van HDSR robuuster en klimaatbestendiger te maken. De maatregelen zorgen ervoor dat het watersysteem beter voorbereid is op de toekomstige weersextremen.

Tevens versterking van natuurwaarden
Bert de Groot, hoogheemraad bij De Stichtse Rijnlanden, en Jelka Both, hoofd Staatsbosbeheer Utrecht, gaven gisteren het startsein voor het project. Zij deden dat door met een graafmachine een hap grond te verwijderen. 
Het projectgebied omvat grofweg het natuurgebied Willeskop en de boezem met kades langs de Damweg in Oudewater (zie visualisatie).

Behalve voor het bergen van ongeveer 200.000 kubieke meter water is er ook aandacht voor het versterken van de natuurwaarden, zegt Both. “In goede samenwerking met het waterschap creëren we meer kansen voor riet-, moeras- en watervogels in Willeskop, terwijl er ook een belangrijke maatschappelijke functie als waterberging aan toe wordt gevoegd.” En De Groot: “Het is een geweldige kans die wordt benut om natuur en waterberging tot een win-winsituatie te brengen.”

Kunstwerken gebouwd en waterkeringen aangepast
Om dit alles te realiseren, worden nieuwe kunstwerken zoals inlaten, stuwen en duikers gebouwd. Ook zijn er aanpassingen aan waterkeringen nodig en legt HDSR een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen. Verder worden natuurvriendelijke oevers en eilandjes aangelegd, het rietmoeras uitgebreid en maatregelen voor de waterkwaliteit genomen.

Aannemer Van Oostrum Westbroek BV richt zich eerst op het grondwerk in het natuurgebied. Tijdens het broedseizoen is de aannemer elders bezig met onder meer een inlaat en een kade. De planning is dat de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond.

Nieuwe doorvoerroute naar Lek
De aanleg van de waterberging wordt gecombineerd met het creëren van een nieuwe doorvoerroute van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Lek. De capaciteit is circa 1,5 tot 2,5 kubieke meter per seconde.

Hiermee wordt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel die een belangrijke functie heeft voor de waterafvoer binnen het HDSR-gebied, straks ontlast bij hevige regenval. Het water stroomt dan via deze route vanuit de Gekanaliseerde IJssel tijdelijk in de waterberging. Vervolgens wordt het water afgevoerd via de Lopikerwaard naar de Lek.

In de huidige situatie wordt water afgevoerd in westelijke richting naar de Hollandsche IJssel bij Gouda en in oostelijke richting via Utrecht naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging worden echter in de toekomst vaker beperkingen in deze afvoer verwacht. Bij de nieuwe doorvoerroute speelt dit probleem niet.

Visualisatie Waterberging en doorvoer WilleskopVisualisatie van het project Waterberging en -doorvoer Willeskop I Bron: HDSR

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.