secundair logo knw 1

De Hammerwetering stroomt door de Eerderhooilanden l Foto Vechtstromen

Het natuurgebied Eerderhooilanden bij Ommen gaat dit jaar op de schop. De provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en eigenaar Natuurmonumenten slaan de handen ineen om de oorspronkelijke stroomdalgraslanden te herstellen. De Hammerwetering wordt deels gedempt en vervangen door een ondiepe slenk.

Deze week zijn alvast een paar bosjes langs de Hammerwetering, een langzaam stromende beek in het stroomgebied van de Regge, gekapt. Dat moest voor 15 maart, als het broedseizoen begint. De overige werkzaamheden zullen vanaf augustus plaatsvinden, vertelt projectleider Ben Ordelmans van Vechtstromen. 

De Eerderhooilanden beslaan ongeveer 60 hectare en maken deel uit van het Vecht- en Beneden Reggegebied, dat de Natura 2000-status heeft. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de bescherming en het herstel van de kwetsbare en bijzondere natuur, zoals stroomdalgraslanden, beekbegeleidende bossen en diersoorten als de kamsalamander en de rivierdonderpad. 

Volgens onderzoek van Wageningen Universiteit zijn de stroomdalgraslanden in Nederland de laatste decennia "zeer sterk" achteruitgegaan: sinds 1960 is meer dan 80 procent verdwenen. 

De belangrijkste oorzaak is volgens Ordelmans de kanalisatie van grote en kleine rivieren en beken. "Ze bestaan eigenlijk alleen nog langs natuurlijke waterlopen. Als die overstromen, komt er een laagje schraal zand mee. Dat trekt bijzondere vegetatie aan, zoals de steenanjer."

Vistrap
Waterschap Vechtstromen moet ervoor zorgen dat de Hammerwetering, die door het gebied stroomt, eind 2027 voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat is nu niet het geval: vooral de vispasseerbaarheid en de natuurlijke inrichting moeten beter, aldus het waterschap. 

Daarom wordt de huidige, gekanaliseerde Hammerwetering over een lengte van 1,2 kilometer gedempt. Daarvoor in de plaats komt een ondiepe natuurlijke waterloop (slenk) van ongeveer 1,8 kilometer, die min of meer het oorspronkelijke tracé volgt. Bij de uitmonding in de Regge wordt een vistrap aangelegd, zodat vissen heen en weer kunnen zwemmen tussen leefgebied en paaigronden.

Om te voorkomen dat de agrarische percelen ten zuiden van de Eerderhooilanden overstromen, wordt ook een nieuwe waterkering aangelegd. "Dat wordt geen hoge dijk of zo, maar meer een oplopend perceel", vertelt Ordelmans. Het huidige wandelpad door Eerderhooilanden wordt eveneens aangepast aan de nieuwe situatie.

Inloopbijeenkomst
Voor de start van de werkzaamheden wordt deze zomer nog een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden gehouden. Daar worden de plannen toegelicht. In een eerder stadium werden die nog aangevochten tot aan de Raad van State, maar die stelde de provincie in het gelijk. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....