secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt een herziening van het hoofdwatersysteem. Dat schrijft minister Mark Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. De verkenning wordt uitgevoerd in het kader van een nieuwe zoetwaterstrategie. Optimaliseren van het watersysteem zoals nu gebeurt, is niet meer toereikend, schrijft de minister. “In de toekomst zijn meer ingrijpende maatregelen nodig.”

De militaire vliegbasis Leeuwarden is de bron van de hoge concentraties PFOS/PFAS in de Jelsumer Feart. Dat is de conclusie van het brononderzoek dat Wetterskip Fryslân heeft uitgevoerd. Er zijn naast de vliegbasis geen andere vervuilingsbronnen gevonden die verantwoordelijk kunnen zijn voor de verhoogde concentraties PFOS en/of PFAS in het oppervlaktewater en rioolwater, aldus het waterschap.

Uitheemse rivierkreeften en vissen zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft en de zwartbekgrondel zijn uitgegroeid tot een ware plaag. Maar niet elke exoot heeft een hoge prioriteit en hoeft te worden bestreden, blijkt uit promotieonderzoek van ecoloog Pim Lemmers aan de Radboud Universiteit. Al heeft hij in het algemeen geen positieve boodschap. “Het gaat helemaal de verkeerde kant op, zeker bij de rivierkreeften, en daarvan weten we nog niet zo goed waarom.” Een systematische aanpak voor het ecosysteem is kansrijk om hierin verandering te brengen.

Met aan de ene kant politieke partijen die de invloed van de Europese Unie flink willen beperken en aan de andere kant partijen die zich juist sterk maken voor een verdere integratie, is er in Nederland op donderdag 6 juni genoeg om voor te stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Een overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen in de Tweede Kamer. Wat zijn hun plannen als het gaat om klimaat en water?

Het ging goed maar het had ook echt anders kunnen aflopen. Die conclusie trekken de drie Brabantse waterschappen in een rapport over het hoogwater rondom de jaarwisseling. Zij doen samen met de provincie Noord-Brabant een oproep aan deltacommissaris Co Verdaas: neem de wisselwerking tussen het Nederlandse hoofdwatersysteem en het Brabantse watersysteem mee in de planvorming.

Bij de dijkversterking tussen Ravenstein en Lith in het project Meanderende Maas wordt over de volle lengte gaas aangebracht op het buitentalud van de dijk om het graven van bevers tegen te gaan. Dat is een van de aanvullende maatregelen die is genomen in het ontwerp Meanderende Maas op basis van de zienswijzen die zijn ingebracht.

In 2023 leverde Oasen 46 miljoen kubieke meter drinkwater aan ruim 800.000 inwoners en 3.400 bedrijven. Dat is 2,4 procent minder dan in 2022. Het drinkwaterbedrijf noemt het lagere watergebruik - twee jaar op rij - opvallend. “Bovenal omdat het inwonersaantal in ons voorzieningsgebied het afgelopen jaar wel is gestegen.” Op middellange termijn ziet het plaatje er anders uit: in 2030 verwacht het drinkwaterbedrijf 15 tot 20 procent meer drinkwater te moeten leveren. "Onze huidige capaciteit is daar niet op ingericht.”

Van de vijf nominaties voor De Vernufteling zijn er dit jaar maar liefst drie watergerelateerd. Dat zijn het kunststof Prolock Filterscherm van ABT, dat juist deze week voor het eerst geplaatst werd in de Lekdijk, de Aurea-zuiveringstechnologie van Royal Haskoning/DHV en Kade 2.020 van Sweco, een prefab-muur voor kadevernieuwing van de Amsterdamse grachten.

In de Lekdijk bij de uiterwaard Salmsteke (Lopik) is het eerste kunststof Prolock Filterscherm geplaatst. Het scherm, gemaakt van gerecyclede kunststofkozijnen, is een innovatie in het dijkversterkingsprogramma van het HWBP en is gericht op het tegengaan van piping. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stond gisteren met een bijeenkomst voor genodigden stil bij het plaatsen van het eerste scherm.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.