secundair logo knw 1

Ewout van Galen is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting De Noordzee. Hij volgt Wytske Postma op die onlangs haar functie als directeur inruilde voor de rol van campagneleider bij de nieuwe politieke partij Nieuw Sociaal Contract.

Mark Roscam Abbing is aangesteld als directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij gaat zich richten op het versterken van de beleidsmatige aanpak en transitie van het landelijk gebied.

Jelle Hannema (61) stopt binnenkort als voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens. Hij blijft wel bij het drinkwaterbedrijf en zal zich de komende jaren volledig richten op de versnelling van de zogeheten Streefstructuur.

Marjolijn Haasnoot is aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Klimaatadaptatie in Delta’s en Kustgebieden. De aanstelling aan de faculteit Geowetenschappen gaat 1 november in.

Erik den Hertog, dagelijks bestuurder van Waterschap Vallei en Veluwe, volgt Dirk-Siert Schoonman op in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen. Den Hertog is bestuurder namens BBB.

Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers, krijgt de Cruquius Penning, de waterinnovatieprijs van de gemeente Haarlemmermeer. Volgens de jury van de onderscheiding biedt Phoa op vernieuwende wijze perspectief aan mensen om zelf aan schoon water te werken.

De Franse klimaatwetenschapper Sandrine Bony krijgt de Buys Ballot Medaille voor meteorologie. Bony ontvangt de onderscheiding voor haar ‘baanbrekende’ onderzoek naar de rol van wolken in het klimaatsysteem en in het bijzonder bij klimaatverandering.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet is officieel beëdigd voor een nieuwe bestuursperiode van zes jaar. Ook Rogier van der Sande is officieel begonnen aan zijn tweede termijn als dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Naomi Park uit de Verenigde Staten heeft de prestigieuze Stockholm Junior Water Prize 2023 gewonnen. Ze deed onderzoek naar de verwijdering van kooldioxide en olieproducten uit de oceaan.

Carlijn van Gulpen is vanaf 1 september de vaste programmadirecteur Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Transitiefonds. Ze vervult deze functie vanaf februari dit jaar al op interim-basis.

Annemiek ter Heijne is benoemd tot leerstoelhouder van de vakgroep Milieutechnologie bij Wageningen University & Research (WUR). De nieuwe hoogleraar wil met verbindend leiderschap milieutechnologie nog verder op de kaart zetten.

Procestechnoloog Rita van de Craats-Tielemans van waterschap Aa en Maas, monteur Gerard Aantjes bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, monteur Wilco Kwakkel bij Vitens en senior monteur Jeffrey Meeus bij Brabant Water zijn genomineerd voor De Slimste Handen van Nederland 2023.

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.