secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft de eerste 62 fellows benoemd. Onder hen een aantal onderzoekers die verbonden zijn met de waterwereld: Cees Buisman (Wageningen University & Wetsus), Piet-Hein Daverveldt (Hoogheemraadschap van Delfland), Suzanne Hulscher (Universiteit Twente), Mark van Loosdrecht (TU Delft) en Jouke Velstra (Acacia Water en Fixeau). 

‘Wat-er werkt’, ‘wat-er speelt’, ‘wat-er belangrijk is’ met deze termen als leidraad startte Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een nieuwe campagne om medewerkers te werven. De campagne draait om het besef van urgentie en relevantie van het waterschapswerk.

STOWA werkt aan een methode waarmee water- en terreinbeheerders de ecologische toestand van wateren en de omliggende oevers beter kunnen verklaren: EBEO 2.0. Deze week start de aanbestedingsprocedure voor levende laboratoria, een nieuwe stap in het project.

Tijdens carnaval zal in het oosten van Brabant opvallend vaak een embleem van waterschap Aa en Maas voorbij komen. Het embleem, bedoeld om op het carnavalskostuum te plakken, is voorzien van de tekst ‘We moake oe de pis nie lauw, moar wel verrekes skon’.

Financieren van klimaatadaptatie is complex en vraagt om meer regie van de overheid. Dat is een conclusie van een onderzoek van consultancybureau Deloitte. Het adviesbureau presenteerde de studie op het Deltacongres, waar voor het eerst de financiële wereld nadrukkelijk aanwezig was. Niet zonder reden, want het besef dringt door dat klimaatrisico's ook gevolgen hebben voor banken en verzekeraars. En niet alleen dat, het risico bestaat dat klimaatverandering de sociale ongelijkheid vergroot.

Het eerste team van Waterbedrijf Groningen is bij de heren opnieuw nationaal kampioen geworden op de vijftiende editie van de Fitterijwedstrijden van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Zij zullen ons land volgend jaar in de Verenigde Staten vertegenwoordigen. De wedstrijden werden deze week gehouden op de vakbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI. 

In het voorprogramma van het Nationaal Deltacongres is gisteren in het Groningse Bierum de officiële eerste paal van de getijdenduiker de grond in gegaan. Daarmee is de bouw nu echt begonnen, nadat de afgelopen maanden al een waterdichte bouwkuip werd aangelegd. Die maakt het mogelijk dat in het stormseizoen wordt doorgewerkt. 

Op de grote internationale watertechbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI was er ook aandacht voor politiek. Met beursgeroezemoes op de achtergrond gingen Laura Bromet (GL/PvdA), Fahid Minhas (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Jan Swaag (BBB) en Marieke Koekkoek (Volt) met elkaar in debat over waterthema’s als waterkwaliteit, watergebruik en waterbeschikbaarheid. “Er is genoeg zoet water, we moeten het breder bekijken.”

Als we verder gaan met de huidige aanpak van dijkversterking, rivierverruiming, zandsuppletie en stormvloedkeringen is het technisch mogelijk om Nederland tot 3 meter zeespiegelstijging te beschermen tegen overstromingen. Maar dat vraagt wel ‘een blijvend grote inspanning en aanpassing in het ruimtegebruik’. En daar moet nu rekening mee worden gehouden bij de ruimtelijk herinrichting van Nederland. 

Met een uitgebreid voorproefje op de eindresultaten is tijdens een conferentie op Aquatech stilgestaan bij de afronding van het innovatieprogramma voor de verwijdering van microverontreinigingen - vooral medicijnresten - uit afvalwater. De uitdaging is nu om installaties op volledige schaal te realiseren die straks ook voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater. “Dat is dan de nieuwe bril waarmee we naar technieken kijken.”

Er zullen aanzienlijk meer kilometers aan primaire keringen versterkt moeten worden dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om in totaal zo’n 2.000 kilometer, 500 kilometer meer dan de huidige opgave. Dit leidt tot een flinke kostenstijging. Hoeveel is nog onzeker, maar de beheerders gaan er vooralsnog van uit dat er circa 24 miljard euro nodig is voor het hele dijkversterkingsprogramma. Ruim meer dan nu beschikbaar is: 12,6 miljard euro. 

De Amsterdam International Water Week (AIWW) heeft zich laten inspireren door de Water Action Agenda van de dit jaar gehouden VN-Waterconferentie. Die actieagenda is erop gericht een boost te geven aan maatregelen om SDG6 (verzekerde toegang tot water en sanitatie voor iedereen) en andere watergerelateerde doelen van de VN tóch te halen. Op de AIWW wordt dat ingevuld met het motto 'Accelerate the Action'. De noodzaak daarvan wordt gevoeld en onderschreven, maar hoe krijg je het ook tussen de oren van politici? 

Het Circulaire Bagger Consortium is winnaar geworden van de WOW-prijs 2023. De Zuid-Hollandse partijen die hierin samenwerken, willen baggerspecie transformeren in hoogwaardige grondstoffen voor de bouwsector. De publieksprijs gaat naar het project Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie.

Burgerwetenschappers onderzoeken jaarlijks de kwaliteit van de kleinere Nederlandse wateren als deel van het project ‘Vang de watermonsters’. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2023 bijna 80 procent van de wateren niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Om dat te veranderen roept Natuur & Milieu op tot strengere regels.

Joris Koornneef zal in elk geval de komende twee jaar fungeren als burgemeester van de Noordzee. Specifieker gezegd: Burgemeester van Jouw Noordzee. De functie hoort bij de landelijke campagne ‘Jouw Noordzee’ bedoeld om verhalen over de Noordzee dichter bij het publiek te brengen.

De Nederlandse watertechnologiesector is innovatief en internationaal toonaangevend, maar loopt in eigen land vast in een moeras aan achterhaalde wet- en regelgeving, bureaucratie en landbouwpolarisatie. Dat is de stelling waarmee netwerkorganisatie Water Alliance het verkiezingsdebat over watertechnologie aankondigt. Het 'Grote Watertechnologie Debat' wordt woensdag 8 november gehouden op de internationale vakbeurs Aquatech in de Amsterdamse RAI.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voorkeursalternatief voor de versterking van de Vechtdijken klaar. Het waterschap kiest voor een aanpak waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de typische kenmerken van de dijken langs de regenrivier. Als alles volgens plan verloopt gaat vanaf 2027 de schop de grond in.

Kunnen oevers ook anders dan met beton of stortsteen beschermd worden? Langs de Westfriesche Vaart, tussen Middenmeer en Medemblik, heeft de provincie Noord-Holland proeftuinen aangelegd met duurzamere opties.

Bij een extra inspectie van de dijken voor de start van het hoogwaterseizoen heeft Waterschap Rivierenland op meerdere plekken holen van bevers ontdekt. Die zijn of worden nu gedicht, zo meldt het waterschap. Dat is op zich geen nieuws, maar het aantal schades in het gebied neemt de afgelopen jaren wel flink toe. 

WMD Drinkwater heeft vandaag zijn nieuwe drinkwaterfabriek in Beilen officieel in gebruik genomen. Met de nieuwe productielocatie gaat WMD ook drinkwater leveren aan waterbedrijf Vitens, dat over de grens in Friesland in Terwisscha de productie moest terugbrengen. De directeuren Vivienne Frankot van WMD en Jelle Hannema van Vitens onderstreepten elk het belang van de grensoverschrijdende samenwerking, nu de drinkwaterlevering onder druk staat. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!