Colors: Blue Color

Waterschap Aa en Maas heeft de nieuwe PACAS-installatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen officieel in gebruik genomen. De full scale PACAS-installatie is de tweede in Nederland. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wees er bij de opening op dat er nog 60 miljoen euro in de pot zit van de bijdrageregeling voor zuivering van medicijnresten. ”Mijn oproep aan de waterschappen is: maak er gebruik van.”

In een gezamenlijke verklaring eisen de regionale overheden in Groningen, waaronder twee waterschappen, dat de provincie na jaren van aardbevingsleed 'recht wordt gedaan'. Ze roepen de Tweede Kamer op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over te nemen.

De eerder beloofde voortstuwers ten zuidwesten van Emmeloord komen er definitief niet. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft deze week besloten het projectplan in te trekken. De voortstuwers waren bedoeld om wateroverlast voor agrariërs te verminderen.

Waterschap Drents Overijssels Delta gaat de stadsdijken in Zwolle versterken. Het algemeen bestuur stemde unaniem in met het project, ondanks de zorgen die er zijn over de financiële gevolgen van de extreem dure dijkversterking voor het waterschap. De fracties in het bestuur lieten het belang van de veiligheid, een primaire taak, zwaarder wegen dan de financiële risico's voor het waterschap.

Om water en bodem voorop te stellen bij ruimtelijke ontwikkeling, moet je luisteren naar wat water en bodem ons te vertellen hebben. Vanuit deze gedachte is het nieuwe platform onderWATERwereld een campagne gestart die een relatie heeft met de waterschapsverkiezingen. Hierin worden ‘onderbelichte waterverhalen’ verteld.

De waterschapslasten voor huurders zijn jaarlijks met gemiddeld 3,9 procent omhooggegaan tussen 2019 en 2023, terwijl de lasten voor huishoudens met een koopwoning elk jaar toenamen met gemiddeld 4,5 procent. Het beeld wordt sterk beïnvloed door de flinke stijging van de waterschapsheffingen in 2023: 8,2 procent voor huurders en 8,5 procent voor bezitters van een eigen huis.

In de Friese rioolwaterzuiveringen worden nog veel chemische stoffen geloosd, waaronder verboden bestrijdingsmiddelen. Maar ook geneesmiddelen als oxazepam en diclofenac worden in hoge concentraties aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de middelen imidacloprid, diazinon en fipronil. Dit stelt Wetterskip Fryslân vast na anderhalf jaar onderzoek naar het effluent van tien rwzi’s.

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt het steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat het plan voor de aanvoer van water naar het gebied Vechterweerd Noord uitvoeren. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft hiervoor groen licht gegeven. De werkzaamheden zijn voor de zomer klaar.

Het is voor 63 procent van de Nederlanders onduidelijk wat de voornaamste onderwerpen bij hun eigen waterschap zijn. Als mensen wel goed op de hoogte zijn van de taken, vinden zij bijna allemaal dat het werk van het waterschap belangrijk is.

De watersector staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld door klimaatverandering, digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt. Deze transitie is voor Margot Kwee, initiatiefnemer van de Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG) in de watersector, aanleiding om de watersector op te roepen te versnellen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Vorige week werd in Groningen een proefdijk opgeblazen als proef. Doel van de demolitieproef was het testen van een noodmaatregel: via een gecontroleerde ontploffing een bres in de dijk maken en zo het water te kunnen controleren in geval van een dreigende overstroming. De proef is geslaagd.

Dit weekend sloten de Verenigde Naties na jarenlange onderhandelingen een verdrag over de bescherming van de oceanen. Over zeven jaar moet dertig procent van de oceanen beschermd gebied zijn. “Dit is het bewijs dat het besef van de waarde van oceanen en zeeën eindelijk is ingedaald.”

Staatsbosbeheer komt voor het eerst bij de rechtbank in het geweer tegen de uitvoering van een natuurherstelplan voor de Europese Kaderrichtlijn Water. De natuur- en bosbeheerder heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat in het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden.

Het aantal vastgestelde overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen door gewasbeschermingsmiddelen daalt, maar het tempo waarin vlakt al sinds 2018 af. De doelen die zijn opgesteld om de waterkwaliteit op orde te krijgen, zijn dan ook nog lang niet in zicht. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van het Compendium voor de Leefomgeving.

Het knelt in de zoetwatervoorziening in Groningen. De verschillende sectoren, die van water en van elkaar afhankelijk zijn, moeten in gesprek over mogelijke oplossingen. Om dit gesprek op gang te krijgen, ontwikkelden KWR, WLN en NHL Stenden een serious game: Aqua Ludens. 

Amerikaanse onderzoekers hebben in toiletpapier kleine hoeveelheden PFAS aangetroffen. Dat zou een ‘significante’ bijdrage kunnen leveren aan de totale PFAS-vervuiling van rioolwater. De chemische stoffen komen waarschijnlijk in het toiletpapier terecht doordat dit wordt gemaakt van gerecycled papier, stellen zij.

Voor de ruimtelijke plannen in Zuid-Holland is een klimaatonderlegger gemaakt. Met een set van kaarten wordt inzicht gegeven in wat de uitdagingen op het gebied van water, bodem en klimaat betekenen voor bebouwing, landbouw en natuur.

Twee consortia met Nederlandse inbreng gaan in Colombia aan de slag om oplossingen te zoeken voor de problemen waarmee de stad Cartagena kampt, zoals overstromingen en verslechterende waterkwaliteit. De adviesbureaus Witteveen+Bos en Arcadis Nederland leiden elk een team.

Na de watercrisis vorig jaar, stevent Italië opnieuw af op een noodsituatie door de droogte. De belangrijke rivier de Po voert 61 procent minder water af dan normaal in deze tijd van het jaar. Boeren- en milieuorganisaties vrezen nu voor een nieuw watertekort komende zomer. Om erger te voorkomen moeten er een task force en een nationale waterstrategie komen, klinkt het in regeringskringen en daarbuiten.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

op de site staat:
De nieuwe Blue Energie-installatie moet 16,5 kW produceren, genoeg voor ‘een klein dorp’
ik denk dat 16.5KW niet juist is
gr Klaas Knot
“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!