secundair logo knw 1

Het Waterschap Noorderzijlvest trekt 857.000 euro uit om de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken te verduurzamen. Het algemeen bestuur heeft ermee ingestemd om een bandindikker te plaatsen en een drukriool aan te leggen. Daarnaast heeft het akkoord gegeven aan een aanvullend krediet van ruim 3 miljoen euro voor extra indexatiekosten.

De bouw van de rwzi is al in volle gang. Naast de nieuwe zuivering realiseert het waterschap een afvalwatertransportsysteem, bestaande uit circa 20 kilometer aan persleidingen en rioolgemalen (nieuwbouw en renovatie). De totale kosten van het project rwzi Westerkwartier bedragen inclusief het extra krediet nu 66,9 miljoen euro.

Het werk is gegund aan respectievelijk ADS Groep Water (rwzi) en Strukton (persleidingen en gemalen). 2025 wordt de nieuwe rwzi opgeleverd. Ze is de samenvoeging van de bestaande en verouderde zuiveringslocaties van Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken. De locaties in Marum en Zuidhorn worden gesloopt.

De nieuwe zuivering wordt gerealiseerd met 'de best beschikbare technieken', maar als onderdeel van de aanbestedingsprocedure vroeg het waterschap de markt ook om met ‘duurzaamheidsvoorstellen’ te komen. ADS Groep Water werkte er 5 uit, waarvan er nu 2 groen licht hebben gekregen van het algemeen bestuur: een bandindikker en de aanleg van drukriool.

De bandindikker zorgt voor een lager slibvolume van het secundair slib, en dus ook voor lagere transportkosten. Daarnaast kan het ontwerp van de zuivering door de inzet van de bandindikker worden ‘geoptimaliseerd’ waardoor er minder slib vrijkomt. Dat heeft een positief effect op de exploitatie van de rwzi, dat door het waterschap wordt berekend op jaarlijks 175.000 euro. Minder slib betekent ook minder slibtransporten, goed voor de CO2-footprint van de rwzi en voor de omwonenden omdat minder vrachtwagens minder overlast betekent.

De aanleg van het drukriool komt er op verzoek van omwonenden. Zij willen afgekoppeld worden van hun IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) en aangesloten op de rioolwaterzuivering Gaarkeuken. Om aan die wens tegemoet te komen moeten ze worden aangesloten middels een persleiding en rioolgemaal. Die toepassing vergroot het draagvlak voor de nieuwe rwzi, schrijft het waterschap, dat de kosten voor de aanleg voor het drukriool voor zijn rekening neemt, hoewel dit in feite een kerntaak is van de gemeente Westerkwartier. Zij stemt wel in met versnelde afschrijving van de IBA’s en neemt het beheer en onderhoud van drie rioolgemalen voor haar rekening.

Van de vijf duurzaamheidsvoorstellen haalden celluloseterugwinning, intelligente processturing en een digital beheersysteem (digital twin) de eindstreep niet. Het proces van celluloseterugwinning ziet het bestuur niet zitten omdat het de risico’s in de operationele sfeer vergroot. Intelligente processturing zou het informatiebeveiligingsniveau van de rioolwaterzuiveringen van het waterschap naar beneden halen en voor implementatie van digital twin is het waterschap nog niet klaar. “Het systeem kan ook achteraf nog worden aangeschaft”, staat in het voorstel voor aanvullend krediet dat vorige week goedkeuring heeft gekregen van het algemeen bestuur.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Noorderzijlvest begint met aanleg persleidingen in Westerkwartier

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/