secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De H2O-prijs voor het beste vakartikel heeft dit jaar twee winnaars. Op de Waternetwerkdag van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk werd de prijs gisteren in Baarn uitgereikt aan de auteurs van de twee genomineerde vakartikelen. De jury vond ze evengoed. De winnende artikelen zijn 'Systeem- en maatregelanalyse Wieden en Weerribben' en 'Vergaande verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen en zwevende stof met O3-STEP'.

De druiven zijn zuur voor het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het wil geen ontvlechting van Stichting Waternet, maar heeft te maken met een onwillige partner, de gemeente Amsterdam. Die wil niet verder met Waternet en daarmee lijkt het zeker dat de in Nederland unieke watercyclusorganisatie wordt ontmanteld. In de vergadering van de Commissie voor advies Middelen sorteerde het bestuur gisteravond voor op onvermijdelijke besluitvorming in de algemeen bestuursvergadering in juli.

Wetterskip Fryslân gaat gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering Heerenveen gebruiken voor het ontwateren van het slib in de naastgelegen nieuwe slibontwateringsinstallatie. De weigering van Vitens om drinkwater te leveren is de aanleiding om effluent te gaan hergebruiken. “‘Achteraf gezien zijn we hier blij mee”, zegt dagelijks bestuurder Remco van Maurik van het Friese waterschap.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/