secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwenen of nooit aangetroffen zijn. Er is bekeken welke eisen deze soorten stellen aan hun milieu en er is een inschatting gemaakt van de knelpunten voor deze soorten. Een belangrijk knelpunt was een te hoge organische belasting, maar in de bovenlopen speelde ook een typologisch probleem; trajecten met een van nature beperkt verhang werden steevast slecht gewaardeerd.

Klanten van drinkwaterbedrijven hebben veel waardering voor de kwaliteit van het geleverde water. Zij beoordelen dit door de bank genomen met een 8,5. Het rapportcijfer is te vinden in de Vewin-publicatie Drinkwaterstatistieken 2017, van bron tot kraan.

De ondernemers in de watersector verwachten een sterke groei van de export, blijkt uit de nieuwe Watersector Exportindex. Volgens directeur Lennart Silvis van het Netherlands Water Partnership komt de grens van tien miljard euro in zicht en wordt mogelijk al dit jaar overschreden.

Vorige week werden in het Duitse deel van de rivier de Roer, vlakbij de grens met Nederland, verhoogde concentraties legionella aangetroffen. Waterschap Limburg heeft metingen verricht in het Nederlandse deel en de hoge concentraties legionella ook daar aangetroffen. Het advies geen water uit de rivier te vernevelen blijft van kracht.

Waterschappen en vakbonden worden het maar niet eens over een CAO voor de jaren 2017 en 2018. Om de onderhandelingen vlot te trekken, gaat een onafhankelijke partij nu de inkomens van waterschapsmedewerkers vergelijken met die van andere overheden.

De chemische stoffen die organismen binnenkrijgen door microplastics is verwaarloosbaar in vergelijking met stoffen die ze opnemen door voedsel, sediment en water. Een uitzondering vormen locaties met hele hoge concentraties plastics, zoals kustzones waar microplastics zorgen voor nadelige effecten voor organismen. Dat stelt Ellen Besseling. Ze promoveert maandag op haar proefschrift over microplastics in het milieu en concludeert dat ecologische risico’s ‘niet onwaarschijnlijk’ zijn.

Met de opening van een pop-up waterwinkel in Utrecht heeft waterbedrijf Vitens gisteren het startsein gegeven van de campagne ‘Water uit Lokale Bron’. De waterwinkel in Utrecht werd geopend door programmamaker Floortje Dessing en directievoorzitter Jelle Hannema van Vitens.

Aqua Nederland Vakbeurs groeit zo’n beetje uit zijn jasje. Dit jaar waren er 370 exposanten, als er dat volgend jaar weer meer worden wordt het lastig om alle bedrijven een plek op de beursvloer te geven en moet organisator Easyfairs de hal efficiënter gaan inrichten of op zoek naar expositieruimte op de bovenverdieping. “De beurshal was dit jaar zo goed als vol,” zegt Marketing Executive Robin Vissers van Easyfairs.

Met een gezamenlijke database willen Rijkswaterstaat, Deltares en Wageningen University & Research meer inzicht krijgen in de gevolgen van suppleties langs de Nederlandse kust voor bodemdieren en vissen op de lange termijn. Dat gebeurt binnen het project Natuurlijk Veilig.

Een hoge concentratie van medicijnresten bedreigt een groot deel van de ecosystemen in rivieren en meren in de wereld. Dit blijkt uit een model dat IHE Delft en een Catalaans onderzoeksinstituut hebben ontwikkeld. Volgens de onderzoekers is een aanzienlijke vermindering van het geneesmiddelengebruik nodig.

AquaMinerals heeft voor het eerst ijzerzand geleverd aan de bloembollensector. Door dit in te zetten bij de drainage komt veel minder fosfaat in het oppervlaktewater terecht. IJzerzand is een bijproduct van de drinkwaterbereiding.

Het energiebedrijf Engie heeft een drijvend zonnepark en een identieke landopstelling aangelegd op het terrein van de elektriciteitscentrale in Burgum. Hiermee kan de elektriciteitsopbrengst van beide nauwkeurig worden vergeleken. Naar verwachting leveren zonnepanelen op water extra stroom op.

Nederland en Indonesië verlengen de samenwerking op het gebied van waterbeheer en meteorologie. Het Joint Cooperation Programme (JCP) dat door beide landen is opgezet, gaat de derde fase in. Een van de concrete doelstellingen van het samenwerkingsverband is de oprichting van een expertisecentrum op het gebied van hydro-informatica.