0
0
0
s2smodern

In 2021 moeten alle waterschappen hun waterschapsverordening online hebben staan. Deze verordening maakt deel uit van de komende Omgevingswet. Om de waterschappen hierbij te ondersteunen, maakten De Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis een Handreiking waterschapsverordening.

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De waterschapsverordening is de opvolger van de huidige keur met alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap binnen zijn beheergebied stelt. “De Omgevingswet vraagt van overheden een hele nieuwe manier van kijken naar - en het vormgeven van - het beheer en de ontwikkeling van de openbare ruimte”, zegt Bart Pottuijt. Pottuijt begeleidde vanuit het Waterschapshuis de tot standkoming van de Handreiking waterschapsverordening.

De Omgevingswet vraagt van overheden onder andere om alle wetten en regels logisch en begrijpelijk te formuleren en digitaal beschikbaar te stellen. Alle regels moeten herleidbaar zijn naar het doel dat ermee beoogd is en tevens moet alle informatie digitaal worden ontsloten. Pottuijt: “Iedereen kan met een klik op een kaart snel zien wat wel en niet is toegestaan in de directe leefomgeving. Dat betekent dat regels moeten worden gedigitaliseerd, worden gekoppeld aan werkingsgebieden en worden voorzien van toepasbare regels. Een soort beslisbomen waarmee bepaald kan worden of iets wel of niet mag”.

Samenwerking
Omdat de Omgevingswet een integrale visie op de openbare ruimte vraagt, zullen waterschappen meer dan tot nu toe het geval was de samenwerking met andere overheden moeten zoeken. “De Omgevingswet is een prachtige kans om tot consistente en begrijpelijke regelgeving te komen. Maar vraagt inderdaad meer overleg met bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Ook binnen de waterschappen zullen intensieve samenwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld tussen toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmakers, juridische afdelingen, geo-medewerkers en communicatie”.

Handreiking
De handreiking is bedoeld om waterschappen te ondersteunen bij het maken van hun waterschapsverordening. “We wilden de waterschappen op weg helpen”, vertelt Pottuijt. “In de handreiking wordt de Omgevingswet en het instrument Waterschapsverordening daarom van de juiste context voorzien. Ook schetsen we de juridische en digitale eisen die aan de waterschapsverordening worden gesteld. Daarnaast geeft de handreiking workshopmateriaal, diverse (praktijk)voorbeelden en modellen waarmee waterschappen hun eigen waterschapsverordening vorm kunnen geven”.

TROWA
Onder het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA) is bijna een jaar gewerkt aan de handreiking. “We hebben ons niet in een hokje opgesloten om een rapport te schrijven. Met een team van koplopers hebben we met de waterschappen werksessies georganiseerd. Deze handreiking is het eindresultaat van een intensief traject. Het was echt een traject met en voor de waterschappen”.

 

MEER INFORMATIE
De Handreiking waterschapsverordening

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.