0
0
0
s2smodern

In Flevoland is het WaterLab Flevoland van start gegaan met twee praktijktesten. Het Waterlab is opgezet door de provincie, verschillende gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland om innovaties te stimuleren op plekken met een lokale afvalwaterzuivering. “We zijn op zoek naar een beter systeem dan de rest”.

Binnen het Waterlab worden innovatieve zuiveringssystemen twee jaar in de praktijk getest. 16 systemen werden aangemeld. De jury vond negen daarvan vernieuwend en bijdragen aan betere waterzuivering en hergebruik van water. Twee van deze praktijktesten zijn inmiddels van start gegaan.

“De droogte van 2018 liet zien dat de Nederlanse watervoorraad eindig is. Ook wij moeten dus slimmer en efficiënter omgaan met water”, zegt Theresa Kombrink van Waterschap Zuiderzeeland. “In Flevoland wordt daarnaast op veel plekken decentraal gezuiverd. Denk bijvoorbeeld aan agrariërs of door campings. Als waterschap willen we daarom innovaties op het gebied van de zuivering en besparing van water stimuleren. Dat helpt ons bij het verkennen wat we kunnen doen om de waterkwaliteit te verbeteren”.

Markt uitdagen
De markt van IBA-systemen, systemen die het huishoudelijk afvalwater van een enkel gebouw zuiveren, liet volgens Kombrink de afgelopen jaren weinig ontwikkeling zien “Daarom de start van Waterlab: we willen de markt uitdagen om in de praktijk te testen. We zijn op zoek naar een beter systeem dan de rest. Daarbij gaat het ons overigens niet niet alleen om effluentkwaliteit en besparing, maar ook om verlagen van energieverbruik en terugwinnen van grondstoffen.”

Met het testen van de negen systemen heeft Waterlab nog niet zijn volledige budget gebruikt. Er is nog ruimte voor andere systemen met nieuwe en innovatieve technologieën.

 

MEER INFORMATIE
De website van Waterlab Flevoland

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.