De gemeente Almere heeft honderden rioolgemalen, tunnelgemalen en opvoergemalen die er samen dagelijks voor zorgen dat rioolwater zonder problemen zijn weg naar de zuivering vindt. Om al deze gemalen te monitoren, worden er veel metingen verricht door een breed scala aan meetapparatuur en sensoren.

Lees meer...

Sinds 2021 verplicht de Wet Basisregistratie Ondergrond overheden om grondwaterstandsdata te ontsluiten in een centrale registratie, ook wel bekend onder de afkorting BRO. Gedurende het implementatietraject ‘automatisch aanleveren grondwaterstandsdata BRO’, heeft Nelen & Schuurmans de Provincie Noord-Brabant ondersteund bij het ontwikkelen van het aanleverproces van grondwaterstandsdata richting de BRO. De resulterende methodiek van automatische aanlevering middels een webservice is daarbij succesvol getest. Deze automatische module is eenvoudig uitrolbaar naar andere overheden.

Lees meer...

Harderwijk is in ontwikkeling, om in een nieuwbouwwijk tijdens zowel extreem natte als droge periodes op te vangen, hebben we de Crescent plas klimaatrobuust ontworpen. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van nature-based solutions, en de waterpartij te laten functioneren als een stadsuiterwaarden. Het gebied biedt unieke voordelen in elk seizoen voor waterberging, ecologie en recreatie. Ook zijn kosten bespaard, ten opzichte van een eerder plan, bij de aanleg en het beheer van het gebied.

Lees meer...

Industrieterrein Chemelot huisvest vele kleine en grote chemische bedrijven. De terreinbeheerder, Sitech Services BV, wil zorgdragen dat ook bij hevige neerslag het industriegebied operationeel kan blijven. Daarom is een stresstest wateroverlast uitgevoerd, zijn oplossingsrichtingen verkend en komt er een uitvoeringsagenda.

Lees meer...

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert honderden rioolgemalen voor het transport van afvalwater naar de zuivering. Een storing in een gemaal kan leiden tot (vuil)wateroverlast en om dat te voorkomen worden de gemalen volgens een periodiek onderhoudsplan onderhouden. Ondanks dit onderhoudsplan kan natuurlijk altijd een storing optreden door bijvoorbeeld verstopping. Bij het optreden van een storing krijgt een monteur een alarm en gaat de weg op om dit te verhelpen. Ook als een storing ’s nachts of in het weekend gebeurt. HHNK wil onderzoeken of deze storingen te voorspellen zijn en daarmee de periodieke onderhoudsstrategie veranderen richting een risico-gestuurde onderhoudsstrategie

Lees meer...

In nauwe samenwerking met de gemeente Groningen, Mous Waterbeheer en I-Real is deze week een uniek project opgeleverd. Als onderdeel van dit project zijn op vier locaties in de stad Groningen meetsensoren geplaatst om zeer nauwkeurig data te verzamelen over neerslag in het gebied. De gestelde doelen vormden een prachtige uitdaging voor alle partijen in dit project.  

Lees meer...

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!