De Westerhavensluis van Stadshavens Medemblik biedt doorgang van het Overlekerkanaal -waar zich diverse jachtwerven bevinden- naar de Westerhaven, Oosterhaven en het IJsselmeer. De sluis is in 1927 gebouwd en van april tot oktober maken er gemiddeld 4.150 schepen gebruik van de sluis. Dit varieert van zeiljachten tot vrachtschepen en sloepen. Zomers gaan er op het hoogtepunt 50 schepen per dag doorheen!

Lees meer...

Om een gezond en veerkrachtig watersysteem te ontwikkelen, te beheren en in stand houden is Waterschap Aa en Maas voornemens om de komende 4 jaar ongeveer 125 stuwen te gaan automatiseren.

Lees meer...

SENSA™ double-pass omgekeerde osmose-installatie produceert gedemineraliseerd water voor de cosmetica-industrie. De installatie is ontworpen voor een een productkwaliteit met een lage geleidbaarheid (<5 microS/cm) en laag kiemgehalte (<10 kve/100 ml).

Lees meer...

Als één van de launching customers is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sinds het voorjaar van 2008 gebruiker van één van de eerste online waterinformatieportalen die meetgegevens uit bronsystemen laagdrempelig en online beschikbaar maakt aan een brede groep van gebruikers. Door de jaren heen is de rol van Lizard en omvang van de data gegroeid door de toenemende informatiebehoefte vanuit het vakgebied.

Lees meer...

Ieder jaar varen de maaiboten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit om onderhoud aan de watergangen te plegen. Het maaien van de watergangen is van belang om ervoor te zorgen dat de doorstroomcapaciteit geborgd wordt en om wateroverlast te voorkomen.

Lees meer...

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de ambitie een 24/7 wateroverlastbeeld van het beheergebied te verkrijgen. Daarbij beschikt het hoogheemraadschap over gedetailleerde neerslag-afvoer modellen in 3Di die hiervoor ingezet kunnen worden. Deze modellen zijn echter ontwikkeld voor kortstondige neerslaggebeurtenissen. In opdracht van HHNK is onderzocht of de onverzadigde zone van de bodem beter gemodelleerd kan worden met behulp van de ‘interflow’ functionaliteit in 3Di. Deze gedistribueerde interflow laag in het model kan water langzaam opnemen en geleidelijk weer uit laten stromen. Nelen & Schuurmans heeft aan de hand van het model van de Schermerpolder onderzocht welke schematisaties mogelijk zijn om dit proces natuurgetrouw te simuleren.

Lees meer...

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!