secundair logo knw 1

30 januari 2024 bij Endress+Hauser te Naarden 

Endress+Hauser organiseert een seminar dat ingaat op de veranderingen in de wetgeving voor het meten van afvalwater. We besteden in dit seminar ook aandacht aan de komende wijziging: CZV wordt TOC en NKj wordt TN-TON, hoe correleren laboratorium- en proceswaarden?  

Het is een dagprogramma inclusief lunch en netwerkborrel.  
Het seminar vindt plaats bij Endress+Hauser in Naarden. 

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. Bent u geïnteresseerd om het seminar te bezoeken, lees hier het programma of schrijf u direct in via onze website: www.nl.endress.com/waterseminar 

Endress+Hauser heeft een nieuwe, duurzame en milieuvriendelijke koelmodule geïntegreerd in het gehele Liquiline monsternameplatform. Operators profiteren van minder uitstoot van broeikasgassen en volledige compatibiliteit met de uitbreiding van de moderne koeltechnologie naar beide stationaire monsternemers van dit platform.

ARA Worblental, een afvalwaterinstallatie in Zwitserland, vertrouwt op de modernste technologie voor zijn nieuwe slibontwateringssysteem. Het centraatwater, een bijproduct van het ontwateringsproces, heeft een sterke neiging tot schuimen, wat tot overlopen kan leiden. Normaal gesproken wordt het schuim gemeten met twee verschillende niveausensoren. Dankzij Heartbeat Technology kan het proces nu efficiënt worden bewaakt met slechts één sensor.

Endress+Hauser en waterschap Hollandse Delta hebben een contract ondertekend waarin het waterschap zijn vertrouwen heeft getoond in de analysemetingen en services van Endress+Hauser.

Het project omvat de levering en installatie van 181 analysemetingen op 19 rioolwaterzuiveringen met een bijbehorend Netilion beheersysteem in de cloud. Met behulp van deze nauwkeurige instrumentatie kan waterschap Hollandse Delta haar zuiveringen sturen met input direct uit het veld. Het waterschap beoogt hiermee het zuiveringsproces sterk te verbeteren.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.