secundair logo knw 1

Eind oktober leverde Mous Waterbeheer de werkzaamheden aan gemaal Auke Algera op. In opdracht van De Boer & De Groot voerde Mous Waterbeheer de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken uit ten behoeve van het project “Gemaal Auke Algera; renovatie gemaal en realisatie vispassage” voor Wetterskip Fryslân.

Mous Waterbeheer rondde kortgeleden de renovatie af aan de elektrotechnische werken voor poldergemaal Makkum polder, vlakbij Boazum. De renovatie van het gemaal bestond uit verschillende deelopdrachten, waarbij Wetterskip Fryslân de renovatie van de vijzels en elektromotoren in eigen beheer uitvoerde. Onderdeel van de renovatie was het vervangen van de complete elektrotechnische installatie waarvoor de expertise van Mous Waterbeheer werd ingeschakeld.

Als specialist werktuigbouwkunde en elektrotechniek is Mous Waterbeheer voor waterschappen en gemeenten een vertrouwde partner in waterbeheer. Concreet betekent dit dat Mous Waterbeheer specialistische kennis inbrengt om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden en de wc kunnen doorspoelen. Hoe we dat doen vertellen we in deze serie artikelen.

Blijven wonen in de polders van Nederland. Wonen met water. Ruimte voor wonen en ruimte voor water. Dat zijn uitdagingen waar we ons voor gesteld zien nu we te maken hebben met klimaatverandering. Kunnen we blijven wonen waar we gewend zijn te wonen? Hoe richten we ons landschap in op een manier die past bij klimaatverandering? En vooral; hoe kunnen we dit technisch realiseren? Dat zijn vragen waar we bij Mous Waterbeheer dagelijks mee bezig zijn.

In nauwe samenwerking met Jelle Bijlsma BV voerde Mous Waterbeheer de nieuwbouw van poldergemaal Hatzum en gemaal Leijepolder uit in opdracht van Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het waterbeheer in Friesland. Daarvoor heeft het bijna 1000 gemalen, 5400 stuwen en ongeveer 5000 inlaten in beheer.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.