secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

In opdracht van drinkwaterbedrijf PWN en watercyclusbedrijf Waternet vliegt dezer dagen een helikopter in Noord-Holland waarmee op een innovatieve manier de bodem in kaart wordt gebracht. Dat gebeurt met een meetsonde in de vorm van een grote hoepel die onder de helikopter hangt. PWN brengt bodem en grondwater in Nationaal Park Zuid-Kennemerland in kaart, Waternet voert bodemonderzoek uit in Horstermeerpolder, Loenderveen en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Het initiatief van de start-up SEA Water om ontzilt en gezuiverd Noordzeewater te verkopen als drinkwater, heeft een flinke deuk opgelopen. Supermarktketen Albert Heijn heeft de pakken drinkwater weer uit de schappen gehaald. Aanleiding is de kritiek op de verpakking. Die is niet duurzaam. De valse start is voor de initiatiefnemende broers Jort en Tammo Wildschut geen reden om te stoppen met het project.

Afgelopen zomermanden bespaarde het Belgische retailconcern Colruyt 8000 m³ water op de afname van leidingwater door hergebruik van regen- en afvalwater. De besparing schrijft het bedrijf toe aan de nieuwe zuiveringsinstallatie op de vestiging in Halle waarmee eigen afvalwater wordt gezuiverd voor hergebruik als proceswater en drinkwater. Daarnaast profiteert het bedrijf van een recent vergroot regenwaterbekken. Het concern wil dat in 2025 zijn watergebruik voor de helft afkomstig is van regen- en afvalwater.

NX Filtration realiseerde in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 3,7 miljoen euro, een flinke stijging (188 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het hele jaar stelt het bedrijf de omzetverwachting naar boven bij naar 8 tot 10 miljoen euro. De producent van nanofiltratie membraantechnologie baseert dat onder meer op een sterke marktvraag.

Vissen kunnen binnenkort de lift nemen bij gemaal De Zwaan in Lopik en door een buis zwemmen vanuit de Maalvliet naar de Lopikerwetering. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden legt de vislift en de buis aan om een ecologische verbinding tussen beide watergangen te realiseren.

Bierbrouwer Grolsch produceert voor het eerst groen gas uit eigen afvalwater. Op de productielocatie in Enschede heeft bio-energiebedrijf HoSt Groep een installatie geplaatst die biogas omzet in groen gas, dat aan het gasnet wordt geleverd.

Aquador, specialist op het gebied van drinkwaterhygiëne en legionellapreventie, is overgenomen door WeL Groep. Aquador wordt als zelfstandige werkmaatschappij aan de WeL Groep toegevoegd. Met Wel Inspectie en Delta-P vormen zij de drie werkmaatschappijen binnen de WeL Groep.

TotalEnergies gaat in de haven van Antwerpen jaarlijks 9 miljard liter gezuiverd afvalwater afnemen van de koelwaterfabriek die in de haven wordt gebouwd. De energieproducent reduceert daarmee de inname van leidingwater met 90 procent. “Wij zullen zo significant bijdragen aan het blue deal project van de Vlaamse overheid om de droogte en waterschaarste aan te pakken”, verklaart topman Jacques Beuckelaers van TotalEnergies Antwerpen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil met een zogeheten slib-op-dragerproces de stikstofverwijdering op de rwzi in Velsen verbeteren. Op de zuivering is de BioCurlz geplaatst. Een Duits systeem dat voor het eerst in Nederland wordt toegepast, aldus Rijnland.

Cellvation gaat op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Leidsche Rijn een installatie bouwen die cellulose uit het afvalwater terugwint. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tekende vorige week een overeenkomst met het bedrijf.