secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

NX Filtration, leverancier van directe holle vezel nanofiltratie technologie, heeft in 2023 een voorlopige omzet gerealiseerd van 8 miljoen euro. Dat is minder dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een omzet tussen de 10 en 14 miljoen euro. Als oorzaak noemt de producent de lange doorlooptijden om pilotprojecten om te zetten in grote full-scale projecten.

NX Filtration en Nijhuis Saur Industries onthulden op de vakbeurs Aquatech in Amsterdam de innovatieve mobiele holle vezel nanofiltratie-unit, genaamd de MONF. De installatie is ontworpen als een modulair en plug-and-play systeem dat water tot 100 m3/u kan behandelen en eenvoudig kan worden getransporteerd, zo laten de bedrijven weten.

Industriewater Eerbeek (IWE) is gestart met een proef voor hergebruik van haar proceswater. Met zuiveringstechnieken ingebracht door Nijhuis Saur Industries, Pure Water Group-REDstack en NX Filtration moet de pilot duidelijk maken of het gezuiverde proceswater bij hergebruik voldoet aan de kwaliteitseisen van de papierfabrieken op de Veluwe. De proef in Eerbeek is de opmaat tot de bouw van een full-scale fabriek.

Paques Biomaterials gaat op het bedrijventerrein GETEC in Emmen een demo-installatie bouwen voor de productie van het biopolymeer PHA, een afbreekbaar alternatief voor plastic. De proefinstallatie is de opmaat tot de bouw van een full-scale extractiefabriek voor de productie van 6.000 ton PHA per jaar. De totale investering van de demofabriek en de extractiefabriek wordt geraamd op 58 miljoen euro.

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!