secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) verlengt de Nederlandse toelating van de biociden HW Bifipro en HW Bifipro Cool tot 1 juli 2033. De technieken van waterbedrijf Holland Water worden toegepast in de bestrijding van legionella in respectievelijk drinkwaterinstallaties en natte koeltorens.

NX Filtration heeft in het eerst half jaar tegenvallende omzet geboekt. De opbrengsten bedroegen €3,7 miljoen en dat is vergelijkbaar met het eerste halfjaar van 2022, schrijft de producent van de nieuwe en innovatieve directe nanofiltratie technologie. “Dat is lager dan verwacht, veroorzaakt door langere doorlooptijden om pilotprojecten om te zetten in grote full-scale projecten.”

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) en wateradvies- en IT-bedrijf Nelen & Schuurmans gaan samenwerken bij het aanbieden van digitale klimaatoplossingen. Hiermee kan snel worden gereageerd op de gevaren van extreem weer en klimaatverandering.

Het Rotterdamse cleantechbedrijf RanMarine Technology gaat waterdrones, die ontwikkeld zijn voor verwijderen van drijvend afval, zodanig aanpassen dat ze kunnen worden ingezet in de bestrijding van de blauwalg. De eerste pilot in de Verenigde Staten is succesvol verlopen, stelt Richard Hardiman, oprichter van het bedrijf.

Het Spaanse waterbeheerbedrijf Aqualia gaat de directe nanofiltratie (dNF) technologie van NX Filtration toepassen in verschillende toekomstige projecten. Beide bedrijven hebben een overeenkomst getekend, waarmee de al bestaande samenwerking wordt voortgezet.

Paques Biomaterials uit Balk heeft een intentieverklaring getekend met de Kolon Group in Zuid-Korea voor de ontwikkeling van technologie voor de massaproductie van het biopolymeer PHA uit voedselafval. “Dit is een bijzonder belangrijke stap in onze opschaling,” aldus managing director Joost Paques van Paques Biomaterials.

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Ringsend in Dublin, de grootste zuivering van Ierland, is het slibgistingsconcept Ephyra van Royal HaskoningDHV in gebruik genomen. Door installatie van de nieuwe slibgistingstechnologie wordt de slibverwerkingscapaciteit van de awzi in Dublin aanzienlijk verhoogd.

PlasticRoad krijgt een nieuwe naam: CirculinQ. De onderneming, een joint venture van VolkerWessels en Wavin, licht toe dat de nieuwe naam beter past bij haar ambitie en kerneigenschappen: circulariteit van water en gebruikte grondstoffen, klimaatadaptatie en modulariteit.

De gemeente Maastricht heeft in combinatie met HaDennis overtuigend de RIONEDinnovatieprijs 2023 binnengehaald voor de meettechniek Bijzondere voorzieningen in beeld. Met behulp van een scanner kunnen onder andere overstorten, stuwen en bergbezinkbassins snel en gedetailleerd in kaart worden gebracht.

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!