secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Bierbrouwer Grolsch produceert voor het eerst groen gas uit eigen afvalwater. Op de productielocatie in Enschede heeft bio-energiebedrijf HoSt Groep een installatie geplaatst die biogas omzet in groen gas, dat aan het gasnet wordt geleverd.

Aquador, specialist op het gebied van drinkwaterhygiëne en legionellapreventie, is overgenomen door WeL Groep. Aquador wordt als zelfstandige werkmaatschappij aan de WeL Groep toegevoegd. Met Wel Inspectie en Delta-P vormen zij de drie werkmaatschappijen binnen de WeL Groep.

TotalEnergies gaat in de haven van Antwerpen jaarlijks 9 miljard liter gezuiverd afvalwater afnemen van de koelwaterfabriek die in de haven wordt gebouwd. De energieproducent reduceert daarmee de inname van leidingwater met 90 procent. “Wij zullen zo significant bijdragen aan het blue deal project van de Vlaamse overheid om de droogte en waterschaarste aan te pakken”, verklaart topman Jacques Beuckelaers van TotalEnergies Antwerpen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil met een zogeheten slib-op-dragerproces de stikstofverwijdering op de rwzi in Velsen verbeteren. Op de zuivering is de BioCurlz geplaatst. Een Duits systeem dat voor het eerst in Nederland wordt toegepast, aldus Rijnland.

Cellvation gaat op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Leidsche Rijn een installatie bouwen die cellulose uit het afvalwater terugwint. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tekende vorige week een overeenkomst met het bedrijf.

Door de droogte in de afgelopen jaren zijn bedrijven zich bewuster geworden van hun watergebruik en de risico’s die ze lopen als de watervoorziening stilvalt. Met name de grotere bedrijven ontwikkelen beleid om hun watergebruik te verduurzamen, maar er is ook nog een grote groep bedrijven die niet bezig is met bewust en efficiënt watergebruik. Die omslag kan worden gestimuleerd met nieuwe instrumenten als waterprofielen, maar ook is de industrie gebaat bij aanpassing van wet- en regelgeving.

Vijf bedrijven testen nieuwe toepassingen op de testlocatie Water Test Netwerk van waterschap Vallei en Veluwe. In een presentatie lichtten de bedrijven onlangs hun innovatie toe op de rwzi in Apeldoorn, waar de testlocatie is gevestigd. 

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.