secundair logo knw 1

Cruyff zei het al: ’Je gaat het pas zien als je het door hebt’. Soms veranderen dingen zo traag dat een ander je erop moet wijzen dat het anders is geworden dan je altijd dacht. Voor mij viel dit jaar het kwartje na een bezoek aan Brussel: Nederland is Roemenië geworden.

door Harrie Timmer

Harrie Timmer column 180 vk Harrie TimmerVoorheen legde ik altijd geduldig uit dat de normen uit de Europese milieuwetgeving een slap aftreksel waren van de Nederlandse. Logisch, want de Europese visies en regels waren ooit door ‘Nederland gidsland’ geïnitieerd. De Kaderrichtlijn Water (KRW), de stroomgebiedsaanpak, eisen aan afvalwater: allemaal inspirerende ideeën waarbij het vanzelfsprekend was dat niet iedere lidstaat direct even ambitieus kon zijn als het rijke Nederland. De normen moesten ook haalbaar zijn voor Roemenië, wat het synoniem was voor een pas toegetreden lid van de Europese Unie dat nog wat achterliep. De voorgestelde normen en ambities lagen hoog, maar waren voor niemand onhaalbaar en een goede stap op weg naar het walhalla van goed milieubeleid: Nederland.

Inmiddels lijken de rollen omgedraaid. De visies en vergezichten komen uit Europa, en Nederland speelt de rol van Remmer in Vaste Dienst. De Europese Commissie doet bijvoorbeeld voorstellen voor duurzame landbouw via de ‘van boer tot bord strategie’, en lanceert het actieplan ‘Verontreiniging naar nul’ voor bodem, lucht en water. Mooie, ambitieuze plannen gebaseerd op de visie van een duurzaam continent, dat gelijk het machtigste economische blok van de wereld is en daarom ook de hoogte van de lat kan bepalen.

Nederland speelt de rol van Remmer in Vaste Dienst

Vanuit Nederland worden deze ambities slechts zuinigjes gesteund. Als je visies hebt moet je naar een dokter, en verder mogen de plannen liever niet tot extra regeldruk leiden voor het bedrijfsleven. Deze basishouding zien we ook terug in de uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn en de KRW. Door gebrekkige uitvoering, die soms inderdaad extra regels en toezicht vraagt, lukt het ons niet goed ons aan onze eigen afspraken te houden en vragen we uitstel, derogatie of parkeren de problemen bij lagere overheden zoals de provincie.

Illustratief is dat inmiddels zelfs kleine Europese landen zaken operationeel hebben waar wij al jaren mee worstelen. In Malta en Cyprus is een jaarlijks toewijzingssysteem voor oppervlaktewater en grondwater operationeel voor vergunde teelten, inclusief registratie en kostenverrekening. Wij hebben al moeite om het aantal grondwaterputten te registreren, laat staan de hoeveelheid hieruit onttrokken grondwater. Zo wil je niet zijn. Het lijkt tijd om weer in de voorhoede te gaan opereren. Tot die tijd is het goed dat Europa ons leidt en dwingt tot het goede. Leve Europa!

Harrie Timmer is geohydroloog en schrijft een column in het vakblad

 

MEER COLUMNS VAN HARRIE TIMMER 
Don’t look down
De disfunctionele kringloop van rijksbeleid en regionale regie
We zijn ze, en ze doen het best goed
Een geborgde zetel voor de regenboogforel
Doen is het nieuwe denken
Het parallelle universum van de waterwereld
Nader onderzoek wordt niet aanbevolen
Een wet op de milieudoelen
U drinkt uw eigen gezeik

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!