secundair logo knw 1

Hoe de regenboogforel zich identificeert is onbekend. Maar eenmaal opengesneden voor het Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen (LOES), bleek 20 jaar geleden al dat de mannetjes opvallend veel vrouwelijke kenmerken hadden. Dit was geen vrijwillige keuze. Zwemmen in de Dommel, destijds vooral bestaand uit afvalwater van Eindhoven, was genoeg.

door Harrie Timmer
Harrie Timmer column 180 vk Harrie TimmerWe leerden hieruit dat hormoonverstorende stoffen in water in zeer lage concentraties al effecten hebben op het aquatisch leefmilieu. Mensen lijken iets minder gevoelig, maar omdat we allemaal als een kwetsbaar soort dikkopje in vruchtwater starten, zijn de acceptabele grenswaarden voor dit soort stoffen terecht laag. De regenboogforel heeft hier de functie van een kanariepiet in een kolenmijn die omvalt bij te veel koolmonoxide. Bij lage concentraties zie je effect, en dat geeft ons een waarschuwing dat we iets moeten.

Je zou dus denken dat er sindsdien is ingegrepen. Je voelt immers aan je water dat hormoon-verstorende stoffen, net als andere medicijnresten, niet in ons oppervlaktewater thuishoren. De werkelijkheid is helaas anders. In de boze realiteit van belangenafwegingen bij waterbeheerders en afvalwaterzuiveraars moet dit probleem de strijd aangaan met andere actuele goede doelen.

Waterkwaliteitsdoelen delven helaas toch vaak het onderspit

Overstromingen, verdrogingsproblematiek en meer tot de verbeelding sprekende milieudoelen als CO2-reductie, energieterugwinning en de circulaire economie vragen ook om geld. Omdat je je euro maar één keer kan uitgeven, betekent dit dat waterkwaliteitsdoelen (dicht bij de kerntaak!) helaas toch vaak het onderspit delven. Zonde, omdat met een groeiende verouderende bevolking er steeds meer van dit soort stoffen in het afvalwater en uiteindelijk het oppervlaktewater zullen komen. Wat dan ook niet helpt is dat we afvalwaterzuiveringen formeel beoordelen op de 19e eeuwse parameters N en P, zuurstofverbruik en onopgeloste stoffen. Dat prikkelt niet tot innovatie. 

Het is dan ook voor de eenzame mannetjesforel te hopen dat goede voornemens van de ‘ketenaanpak medicijnresten uit water’ deze ontwikkeling tijdig kan keren. Dit programma uit 2016 met pilot-projecten die op stapel staan de komende 10-15 jaar zou de opstap kunnen zijn van een grote verbetering op dit terrein. Dat zou ook netjes zijn richting Zwitserland dat onbaatzuchtig voor de stroomafwaarts gelegen landen zijn afvalwaterbijdrage aan het Rijnwater al jaren netjes verregaand zuivert.

Reden genoeg dus voor positief vertrouwen, al is de vraag wie zich daar in de komende besluitvorming hard voor gaat maken. Pilots zijn goed, maar echte zuiveringen zijn natuurlijk beter. Nu een Kamermeerderheid de huidige geborgde zetels van landbouw, bedrijven en natuur wil afschaffen, komt er in het waterschapsbestuur vast een zetel vrij voor een regenboogforel (of iemand namens hem). 

Harrie Timmer is geohydroloog en schrijft een column in het vakblad


MEER COLUMNS VAN HARRIE TIMMER
Doen is het nieuwe denken
Het parallelle universum van de waterwereld
Nader onderzoek wordt niet aanbevolen
Een wet op de milieudoelen
U drinkt uw eigen gezeik

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.