secundair logo knw 1

Mopperen is heerlijk. Bijvoorbeeld dat er in de waterwereld eindeloos wordt afgestemd. Het befaamde polderen. Werkverschaffing voor hoger opgeleiden heb ik het wel eens genoemd. Het is verwonderlijk dat uit het onoverzichtelijk oerwoud van overleggen en adviescommissies van het delta-dinges programma af en toe ook nog een besluit valt. Dat daar vervolgens echte acties uit volgen is nog verwonderlijker, en dat er per saldo zelfs doelen worden gehaald is een mirakel.

door Harrie Timmer

Harrie Timmer column 180 vk Harrie TimmerMaar het gemopper is niet altijd terecht. Er gaat erg veel goed. Dat zie je terug op sociale media. Twitter is de thermometer van het ‘gesundes Volksempfinden’. Veel berichten zijn wat bozig en volgen een vast patroon: er is iets mis en ‘ze’, veelal overheden of instanties, hadden dat moeten voorkomen, want ‘ze’ hadden kunnen weten dat het misging, dat ziet een kind, ik zeg het al jaren, stommerds, etc…

Wij, de lezers van H2O, zijn op watergebied die ‘ze’. En ‘ze’ deden het best goed in de sociale media. Er was bijvoorbeeld een zekere trots dat in Limburg afgelopen zomer een echte ramp is voorkomen. En terecht. Onze complexe samenwerking van taakgerichte uitvoeringsorganisaties, kennisinstituten, overheden en verantwoordelijke bestuurders werkt blijkbaar toch. Het Deltaplan, het Deltaprogramma, Ruimte voor de Rivier inclusief de miljarden van het visionaire Deltafonds. Per saldo doet het wat het moet doen.

Taai en saai, maar het zet uiteindelijk kwalitatief gecertificeerde zoden aan de dijk

Dit is iets om trots op te zijn. Structureel 30 tot 50 jaar vooruitdenken en geld apart zetten om de noodzakelijke investeringen te doen rond klimaatverandering is mondiaal uniek. Gecoördineerd dijken tijdig op hoogte hebben en rivieren verruimen is uniek. Programma’s versnellen als het te langzaam gaat (Crisis- en herstelwet) is uniek. Geruisloos en onzichtbaar wordt Nederland ontzorgd.

Scenario’s over verzilting van de rivieren in 2050 zijn nu al vertaald in projecten. Het drinkwaterbedrijf van Rotterdam past Biesboschbekkens aan om meer en sneller water te kunnen innemen bij een grilligere afvoer van de Maas, en via de slimme ingrepen in het hoofdwatersysteem voorkomen we verzilting van de Lekmonding en het IJsselmeer.

Nog onzichtbaarder zijn de commissies die bijvoorbeeld de NEN 3650/3651 herzien over eisen aan pijpleidingen in waterkeringen. Taai en saai, maar het zet uiteindelijk kwalitatief gecertificeerde zoden aan de dijk. Nuttig en belangrijk. Dat dit structureel goed geregeld is, valt pas op als je in New Orleans na de orkaan Katrina Amerikanen ziet ploeteren met Nederlandstalige dijksterkte-software met een spiekbriefje ernaast. Dat hebben ‘ze’ dan toch maar mooi gedaan. Applausje voor jezelf!

Harrie Timmer is geohydroloog en schrijft een column in het vakblad

 

MEER COLUMNS VAN HARRIE TIMMER
Een geborgde zetel voor de regenboogforel
Doen is het nieuwe denken
Het parallelle universum van de waterwereld
Nader onderzoek wordt niet aanbevolen
Een wet op de milieudoelen
U drinkt uw eigen gezeik

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.