secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Om de waterkwaliteit van de Hollands Ankeveense Plassen te verbeteren, bouwt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een nieuw gemaal. Dat moet ervoor zorgen dat fosfaatrijk water niet meer in de plassen terechtkomt, maar naar een andere plek in de polder wordt afgevoerd.

De voorbije julimaand is mondiaal gezien de warmste maand die ooit is gemeten. Daarentegen is er in eigen land sprake van ‘ouderwets’ zomerweer met normale temperaturen en vrij veel regen. De droogte neemt verder af.

Rioolwater stroomde vorig jaar meer dan 300.000 uur lang in de meest waardevolle natuurgebieden van Engeland en Wales. Dat stelt Unearthed, het onderzoekbureau van milieuorganisatie Greenpeace.

Er zijn veel vissen gestorven door een storing die zaterdag optrad bij rioolwaterzuiveringsinstallatie De Bilt en pas na het weekend werd ontdekt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoekt nu hoe het kan dat de rioolwaterzuivering zo lang niet werkte.

De hoogste PFAS-overschrijding in Nederland. Dat weinig benijdenswaardige etiket is op een sloot in Den Haag geplakt. Het zorgt voor onrust onder omwonenden. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de sloot inmiddels uit voorzorg afgesloten en nieuwe metingen uitgevoerd. Er wordt geadviseerd om voorlopig geen water te gebruiken voor moestuinen en ook niet in de sloot te zwemmen.

Waterschap Aa en Maas heeft een eigen bellenscherm ontwikkeld om de verspreiding van planten en fijn zwevend materiaal in sloten en beken tegen te gaan. Daarmee is nu een proef gestart bij gemaal Mierlo. Hier staat het weren van de schadelijke uitheemse plant watercrassula voorop.

Een hockeyveld met een waterbuffer in Schagen, een waterberging in Heemskerk en een natuurgebied in Castricum. De projecten die van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) subsidie ontvangen zijn divers, maar dienen allemaal om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken.

Vochtige doekjes, wattenstaafjes, maandverband en tampons worden nog steeds massaal door het toilet gespoeld, zo blijkt uit het voorjaarsonderzoek van Schone Rivieren. Vooral op de oevers van de Limburgse Maas en de Nederrijn bij Arnhem werd veel sanitair afval gevonden. De organisatie pleit voor een verbod op doekjes waarin plastic is verwerkt.

Na anderhalf jaar handmatig plukken heeft Waterschap Limburg de grote waternavel in delen van het gebied aardig onder controle. In de beek de Ur is de explosief groeiende exoot dit jaar zelfs helemaal niet meer aangetroffen. Het werk gebeurt deels door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het project in Dordrecht waar het natuurlijke polymeer PHBV op demonstratieschaal wordt geproduceerd, wordt met een jaar verlengd. Het marktperspectief voor de plasticvervanger is opvallend positief en de kwaliteit van het geproduceerde materiaal is uitstekend, schrijft Brabantse Delta, een van de partners in het samenwerkingsverband PHA2USE dat de proef initieert.

De Nederlandse klimaatwetenschapper Bart van den Hurk is op de algemene vergadering van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, gekozen als co-voorzitter van werkgroep II. Hij deelt het voorzitterschap met Winston Chow, Associate Professor of Urban Climate en Lee Kong Chian, Research Fellow aan de Singapore Management University (SMU).

De komende dertig jaar moet in Nederland nog minstens 1500 kilometer aan primaire waterkeringen versterkt worden. De kans dat we dat op deze wijze gaan halen, wordt echter steeds kleiner, zegt directeur Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). "We moeten anders gaan programmeren."

In het Vlaamse ‘Massief van Brabant’, een historisch gesteente vol breuken en spleten, kan 100 miljoen liter drinkwater worden opgeslagen. Dat stelt de Vlaamse Waterunie na een test. Het drinkwater kan worden opgepompt als er tekorten dreigen in droge periodes. Met de waterbuffer kunnen 3.000 gezinnen 6 maanden lang van drinkwater worden voorzien, stelt het bedrijf.

Laaggelegen eilandgroepen in de Grote Oceaan en delta’s worden in de strijd tegen de stijgende zeespiegelstijging veel te snel opgegeven. Dat schrijft een groep wetenschappers in een kritisch artikel in Nature over wereldwijde klimaatadaptatie. Het verhaal dat de stijging van de zeespiegel onvermijdelijk zal leiden tot onbewoonbaarheid van deze gebieden, zoals de Polynesische eilandengroep Tuvalu, is politiek gemotiveerd, aldus de onderzoekers. Ze bepleiten een herijking van het mondiale adaptatiebeleid en willen serieuze aandacht en steun voor lokale aanpassingsprojecten voor deze kwetsbare gebieden.

Is een bepaalde toepassing van grondwater veilig? Dat kunnen provincies, waterschappen en gemeenten nu nagaan met de Risicotoolbox Grondwater die het RIVM heeft ontwikkeld. Zij beoordelen hiermee de risico’s van chemische verontreiniging.

Het wisselvallige en vrij koele zomerweer zorgt in het algemeen voor een verbetering van de droogtesituatie. Er zijn wel regionale verschillen. Zo heeft het in het westen en zuidwesten van het land de laatste tijd vrij weinig geregend, waardoor de droogte hier aanhoudt.

Leeuwarden heeft de primeur van het eerste gemaal in Friesland dat circulair is gebouwd: het poldergemaal Kalverdijkje. Wetterskip Fryslân heeft voornamelijk duurzame en tweedehands materialen van gerenoveerde of gesloopte bouwwerken hergebruikt. Ook is cementloos beton toegepast.

De huidige extreme hittegolven in de Verenigde Staten en Mexico, Zuid-Europa en China zijn toe te schrijven aan de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Met het huidige klimaat zullen deze hitteperiodes steeds vaker voorkomen, stelt het academische onderzoeksinitiatief World Weather Attribution.

In de Dubbele Dijk bij de Groningse plaats Bierum wordt nu een getijdenduiker aangelegd. Door de dijkdoorgang kan zeewater naar het gebied tussen de twee dijken stromen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het voorjaar van 2025 klaar.

Volgens de Sustainable Development Goals zouden in 2030 alle mensen toegang tot schoon drinkwater moeten hebben. De VN concludeerde al eerder dat die ambitie niet verwezenlijkt zal worden. Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat de armste gebieden de komende jaren het hardst getroffen zullen worden als het gaat om de kwaliteit van het oppervlaktewater.