Colors: Blue Color

Waterschap Noorderzijlvest noemt het zelf een historisch besluit: de komende jaren wordt 190 miljoen uitgetrokken voor de waterveiligheid in Noordwest-Groningen. Gisteravond gaf het algemeen bestuur, op de valreep voor de verkiezingen, groen licht voor twee projecten bij Zoutkamp en Lauwersoog.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet met de campagne Het Brakke Trio de schijnwerper op de ecologische waterkwaliteit van de grachten in Amsterdam. Hiervoor wordt aandacht gevraagd aan de hand van het verhaal van de baars, de bot en de haring. De bedoeling is dat de campagne jarenlang gaat duren.

Annelore Roelofs stopt als algemeen directeur van Waternet. Ze heeft nog geen jaar leidinggegeven aan het Amsterdamse watercyclusbedrijf, dat als nieuwe stichting wordt voortgezet. De bestuurlijke besluitvorming daarover laat ook zijn sporen na in het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Wereldwijd is er de laatste drie eeuwen door menselijk ingrijpen minstens 3,4 miljoen vierkante kilometer aan wetlands verloren gegaan, blijkt uit een internationaal onderzoek waaraan de Universiteit Utrecht meewerkte. Het is een fors verlies maar wel kleiner dan tot nu toe werd gedacht. Er zijn aanzienlijke regionale verschillen.

Door op een goede manier maatregelen en instrumenten te combineren is drinkwaterbesparing mogelijk, volgens een verkenning die Berenschot uitvoerde in samenwerking met Arcadis. Zo is voor huishoudens onder meer het opslaan en gebruiken van hemelwater en het gebruik van huishoudwater interessant. De effectiviteit van financiële en fiscale instrumenten voor waterbesparing is onzeker, al kunnen zij wel een besparingsaanpak versterken.

Tijdens de najaarsmeting van het initiatief Schone Rivieren zijn gemiddeld 163 stuks afval per 100 meter rivieroever aangetroffen, ongeveer hetzelfde aantal als in eerdere jaren. Plastic folies en stukjes piepschuim voeren de boventoon. Ook werden ‘opvallend veel’ sigarettenfilters geturfd. Een peuk kan tot 1.000 liter rivierwater vervuilen.

De waterschappen gaan met een landelijke campagne kiezers stimuleren om op 15 maart ook het stembiljet voor de waterschapsverkiezingen in te vullen. Er komen landelijke reclamespotjes op radio en tv en op social media (Tiktok, Instagram en Facebook) willen de waterschappen met filmpjes onder de noemer ‘de slimste plens’ jongeren bereiken.

Waterschap Hollandse Delta test dit jaar op drie plekken oeverbeschoeiingen van wilgentenen met een jute textiel. ‘Dit past in een trend om zoveel mogelijk te werken met natuurlijk en hernieuwbare materialen.’

Bij topsport hoort in toenemende mate wetenschap. Over schaatsen wordt weleens gezegd dat de snelheid voor 80 procent bepaald wordt door de sporter en voor 20 procent door het ijs. En het begrijpen en verbeteren van de factoren die de ijskwaliteit beïnvloeden, dat is het doel van een nieuw onderzoeksproject van Wetsus.

Het zuiveren van afvalwater op de rioolwaterzuivering in Echten is verstoord door een lozing met giftige stoffen. Door de lozing zijn water zuiverende bacteriën gedood. Als gevolg daarvan werkt de zuivering niet goed meer, meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Een ‘klimaatbuffer’ in het IJsselmeer, voor de kust van Andijk, moet Noord-Holland straks ook in droge zomers van voldoende drinkwater voorzien. Drinkwaterbedrijf PWN denkt met drie nieuwe spaarbekkens ongeveer twee maanden vooruit te kunnen.

Het is zondag precies 750 jaar geleden dat graaf Floris V van Holland een verre voorloper van het huidige Waterschap Rivierenland oprichtte. Het waterschap viert het jubileum later dit jaar op verschillende momenten. “Wat zou Floris V trots geweest zijn!”

Door klimaatverandering en natuurrampen vielen er in 2022 wereldwijd ongeveer 31.300 dodelijke slachtoffers en bedroeg de economische schade 313 miljard dollar. In Europa ging het om 50 miljard dollar. Hoewel in dit werelddeel Eunice de duurste windstorm was sinds 2010, werd er aanzienlijk meer schade veroorzaakt door droogte. Bijna twintigduizend mensen overleden in Europa als gevolg van hittegolven.

Water is te goedkoop om echt te kunnen investeren in maatregelen voor een circulaire waterketen. Ook ontbreekt een gevoel van urgentie omdat het huidige systeem efficiënt werkt. Dat constateerden de deelnemers aan een door de waterschappen georganiseerde tafelsessie tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Zij kwamen ook met een oplossing: zorg voor een eerlijke prijs van water waarin de impact op milieu en klimaat is meegenomen. Volgens vicevoorzitter Sander Mager van de Unie van Waterschappen mogen waterschappen wel meer hun nek uitsteken bij circulaire oplossingen.

Tijdens de waterschapsverkiezingen van 15 maart is er ruime keuze voor stemmers, want bij bijna alle waterschappen strijden meer dan tien partijen voor zetels in het algemeen bestuur. Waterschap Limburg spant de kroon met 18 partijen. De 21 waterschappen houden een gezamenlijke campagne om kiesgerechtigden te stimuleren naar de stembus te gaan. Er is nu een stemhulp beschikbaar.

Op de 15e edtie van Aqua NL organiseert de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco, een driedaags mini-symposium. Ernst Oosterveld, business ontwikkelaar van de WZA, licht een paar highlights uit het programma toe. “Met dit symposium willen we de bezoeker bekend maken met ons werk als onafhankelijke systeemintegrator.”

Waterbedrijf Vitens gaat een toets invoeren alvorens zakelijke gebruikers aangesloten kunnen worden op het waternet. Het waterbedrijf wil weten of de zakelijke gebruikers echt wel drinkwater nodig hebben in hun processen en of de afnemer zich maximaal inzet voor waterbesparing. In een nieuw convenant met de provincie Overijssel werd dit toetsingskader ook meegenomen.

Aan welke eisen moet stadswater voldoen? En welke functies kan dit type water vervullen? In haar proefschrift onderzocht Suzanne van der Meulen deze vragen en creëerde een nieuw beoordelingskader voor de functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater.

De vrees onder Nederlanders neemt toe om getroffen te worden door rampen, zoals dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee en droogte. Bijna één op de drie Nederlanders denkt dat ons land over 100 jaar onbewoonbaar is. Maar is het ook zo dat veel Nederlanders nog onvoldoende waterbewust zijn.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

op de site staat:
De nieuwe Blue Energie-installatie moet 16,5 kW produceren, genoeg voor ‘een klein dorp’
ik denk dat 16.5KW niet juist is
gr Klaas Knot
“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!