secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Met aan de ene kant politieke partijen die de invloed van de Europese Unie flink willen beperken en aan de andere kant partijen die zich juist sterk maken voor een verdere integratie, is er in Nederland op donderdag 6 juni genoeg om voor te stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Een overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen in de Tweede Kamer. Wat zijn hun plannen als het gaat om klimaat en water?

Het ging goed maar het had ook echt anders kunnen aflopen. Die conclusie trekken de drie Brabantse waterschappen in een rapport over het hoogwater rondom de jaarwisseling. Zij doen samen met de provincie Noord-Brabant een oproep aan deltacommissaris Co Verdaas: neem de wisselwerking tussen het Nederlandse hoofdwatersysteem en het Brabantse watersysteem mee in de planvorming.

Bij de dijkversterking tussen Ravenstein en Lith in het project Meanderende Maas wordt over de volle lengte gaas aangebracht op het buitentalud van de dijk om het graven van bevers tegen te gaan. Dat is een van de aanvullende maatregelen die is genomen in het ontwerp Meanderende Maas op basis van de zienswijzen die zijn ingebracht.

In 2023 leverde Oasen 46 miljoen kubieke meter drinkwater aan ruim 800.000 inwoners en 3.400 bedrijven. Dat is 2,4 procent minder dan in 2022. Het drinkwaterbedrijf noemt het lagere watergebruik - twee jaar op rij - opvallend. “Bovenal omdat het inwonersaantal in ons voorzieningsgebied het afgelopen jaar wel is gestegen.” Op middellange termijn ziet het plaatje er anders uit: in 2030 verwacht het drinkwaterbedrijf 15 tot 20 procent meer drinkwater te moeten leveren. "Onze huidige capaciteit is daar niet op ingericht.”

Van de vijf nominaties voor De Vernufteling zijn er dit jaar maar liefst drie watergerelateerd. Dat zijn het kunststof Prolock Filterscherm van ABT, dat juist deze week voor het eerst geplaatst werd in de Lekdijk, de Aurea-zuiveringstechnologie van Royal Haskoning/DHV en Kade 2.020 van Sweco, een prefab-muur voor kadevernieuwing van de Amsterdamse grachten.

In de Lekdijk bij de uiterwaard Salmsteke (Lopik) is het eerste kunststof Prolock Filterscherm geplaatst. Het scherm, gemaakt van gerecyclede kunststofkozijnen, is een innovatie in het dijkversterkingsprogramma van het HWBP en is gericht op het tegengaan van piping. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stond gisteren met een bijeenkomst voor genodigden stil bij het plaatsen van het eerste scherm.

Een op de acht mensen in Europa woont nu in een gebied waar er een potentieel risico op een overstroming van een rivier bestaat, terwijl ongeveer 30 procent van de Zuid-Europeanen kampt met permanente waterschaarste. Deze en andere ontwikkelingen die verband houden met de verandering van het klimaat, leveren een steeds grotere bedreiging op voor de gezondheid van Europeanen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat de rioolwaterzuiveringen Uithoorn en de Ronde Venen voorzien van aanvullende zuiveringsstappen voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen. Kosten: 52,5 miljoen euro. Het algemeen bestuur van het waterschap stemde er gisteren zonder tegenstem mee in.

Vewin maakt zich zorgen over het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening door het nieuwe kabinet. De koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven leest in het hoofdlijnenakkoord weinig ambitie om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te beschermen, een van de knelpunten waar de drinkwaterbedrijven tegenaan lopen.

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen zich aan de bestaande doelen en afspraken van het klimaatbeleid houden. Er wordt ‘stevig ingezet’ op klimaatadaptatie. Het programma Ruimte voor de Rivier wordt geactualiseerd en het Hoogwaterbeschermingsprogramma herijkt. In het landbouwbeleid komt de vakkennis van boeren en tuinders centraal te staan - ze gaan zelf sturen op te halen doelen en emissies, zoals voor water. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning