Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
In de zomer van 2013 kwam de drinkwatervoorziening van Texel in het nieuws door een breuk in één van de twee voedende leidingen van het eiland. Met verschillende maatregelen heeft PWN de drinkwatervoorziening gedurende de zomer overeind kunnen houden. Tegelijkertijd is er een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van de breuk. Hieruit komt een keten van gebeurtenissen naar voren die allemaal samen hebben geleid tot breuk. De basis voor de breuk ligt in het uit de bodem vrijkomen van de leiding waardoor deze in de eb- en vloedstroom is gaan ‘kwispelen’. Hierbij raakte de wand afgesleten en zijn de materiaalspanningen te hoog geworden.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse drinkwaterbedrijven investeren al meer dan veertig jaar in een collectief onderzoeksprogramma (BTO) en een gezamenlijk kennisinstituut (KWR). Deze bundeling van krachten resulteert in internationaal toonaangevend drinkwateronderzoek; het kennisinstituut functioneert als kennisgenerator en specialist, maar ook als ogen en oren, kennisnetwerk, ontmoetingsplatform en cofinancieringsbrug. Eens per jaar vindt een uitgebreide evaluatie van het BTO plaats. De resultaten over het eerste jaar van het nieuwe BTO zijn onlangs bekend gemaakt. Wat is de stand van zaken en wat zijn de lessen die we kunnen leren?

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Na de dijkdoorbraak in 2003 bij Wilnis gingen de dijken in het hoogheemraadschap van Rijnland ‘op slot’. Ruime contouren werden rond de dijk getrokken, die de stabiliteit moesten borgen. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het actualiseren van de leggers voor 1200 km regionale waterkering. Wat dit project uniek maakt zijn de intensieve samenwerking tussen Rijnland, Royal HaskoningDHV en Deltares, de visualisaties met Geografische Informatie Systemen (GIS), de enorme hoeveelheid data, de geautomatiseerde berekeningen met de Dijk Analyse Module (DAM) en de relatief korte tijdsspanne waarin de legger is gemaakt.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
De laatste generatie leidingnetberekeningsprogramma’s kent vele mogelijkheden, zowel voor de inhoud van de modellen als voor het gebruik van het programma. Hiermee ontstaat een paradox: alle beschikbare informatie is verwerkt, alle mogelijkheden kunnen gebruikt worden maar de onzekerheid over het antwoord neemt toe vanwege de onzekerheid in de vele invoerparameters en de vele mogelijkheden in het programma. Om hiermee goed om te kunnen gaan, en de resultaten van de modellen goed te kunnen toepassen, is veel kennis nodig, zowel over de systemen als over de modellen.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
De woninginstallatie vormt de laatste stap in het transport van drinkwater van bron tot kraan. Hoewel het drinkwater in de woninginstallatie slechts een korte afstand aflegt in vergelijking met de weg door het transport- en distributienet, kan invloed van de woninginstallatie op de drinkwaterkwaliteit niet uitgesloten worden. De temperatuur is één van de parameters die invloed heeft op de waterkwaliteit en dan in het bijzonder op de groei van micro-organismen. Gedurende dit onderzoek is een model ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de drinkwatertemperatuur in de woninginstallatie.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
In het ontwerp van een distributienet is de sectiegrootte een essentieel criterium. Om als waterleidingbedrijf de keuze voor een bepaalde sectiegrootte verantwoord te kunnen maken, heeft KWR een afwegingsmethode en bijbehorende rekentool ontwikkeld. Hiermee kan de optimale sectiegrootte worden berekend bij de randvoorwaarden en overwegingen die dit specifieke bedrijf stelt. Daarnaast is het een hulpmiddel om beleid rond de keuze van de sectiegrootte te ontwikkelen, omdat het effect van besluiten op de optimale sectiegrootte eenvoudig inzichtelijk gemaakt kan worden.
Lees meer...