Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
De laatste generatie leidingnetberekeningsprogramma’s kent vele mogelijkheden, zowel voor de inhoud van de modellen als voor het gebruik van het programma. Hiermee ontstaat een paradox: alle beschikbare informatie is verwerkt, alle mogelijkheden kunnen gebruikt worden maar de onzekerheid over het antwoord neemt toe vanwege de onzekerheid in de vele invoerparameters en de vele mogelijkheden in het programma. Om hiermee goed om te kunnen gaan, en de resultaten van de modellen goed te kunnen toepassen, is veel kennis nodig, zowel over de systemen als over de modellen.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
De woninginstallatie vormt de laatste stap in het transport van drinkwater van bron tot kraan. Hoewel het drinkwater in de woninginstallatie slechts een korte afstand aflegt in vergelijking met de weg door het transport- en distributienet, kan invloed van de woninginstallatie op de drinkwaterkwaliteit niet uitgesloten worden. De temperatuur is één van de parameters die invloed heeft op de waterkwaliteit en dan in het bijzonder op de groei van micro-organismen. Gedurende dit onderzoek is een model ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de drinkwatertemperatuur in de woninginstallatie.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
In het ontwerp van een distributienet is de sectiegrootte een essentieel criterium. Om als waterleidingbedrijf de keuze voor een bepaalde sectiegrootte verantwoord te kunnen maken, heeft KWR een afwegingsmethode en bijbehorende rekentool ontwikkeld. Hiermee kan de optimale sectiegrootte worden berekend bij de randvoorwaarden en overwegingen die dit specifieke bedrijf stelt. Daarnaast is het een hulpmiddel om beleid rond de keuze van de sectiegrootte te ontwikkelen, omdat het effect van besluiten op de optimale sectiegrootte eenvoudig inzichtelijk gemaakt kan worden.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Voor betrouwbare en kosteneffectieve hoogwaterbescherming lijkt de multifunctionele doorbraakvrije dijk in sommige gebieden een geschikte maatregel. In de praktijk lukt de implementatie hiervan echter zelden. Met eerder onderzoek zijn drie knelpunten voor succesvolle implementatie vastgesteld: het wettelijk toetsinstrumentarium, de financiering en de institutionele organisatie. Dit artikel benoemt voor tien casussen de belangrijkste knelpunten bij de implementatie en doet aanbevelingen om deze te overwinnen. Uit interviews komt het toetsinstrumentarium als het belangrijkste knelpunt naar voren.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Met een infiltratieproef en modelsimulaties is onderzocht of voorraadvorming van water in natuurgebied de Stippelberg bij kan dragen aan een duurzame watervoorziening van oostelijk Brabant. Het onderzoek is een vervolg op een veldproef met wateraanvoer naar de Bakelse Plassen. De resultaten geven aan dat de Stippelberg water langer vast kan houden dan de Bakelse Plassen dat kunnen. Echter, ook nu beperkt de snelheid waarmee het water naar de omgeving wegzakt de effectiviteit van deze maatregel. Het natuurgebied kan alleen een zinvolle bijdrage aan de watervoorziening van de omgeving leveren indien regionale conserveringsmaatregelen worden getroffen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Naar aanleiding van een pittig wetenschappelijk debat over de relevantie van blootstelling aan mengsels van hormoonverstorende stoffen, vat dit artikel de gebruikte argumenten samen en plaatst de discussie in perspectief voor de watersector.
Lees meer...