Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in bronnen voor drinkwater testen uit te voeren om na te gaan hoe dit stofje het beste verwijderd zou kunnen worden. Mogelijk bieden nieuwe rekenkundige methoden, waarmee statistisch verbanden tussen bijvoorbeeld eigenschappen en gedrag van een stof worden berekend (QSAR’s), hier uitkomst. QSAR’s staan nog in de kinderschoenen; er is nog veel validatie nodig en dat vereist weer heel veel goed gedocumenteerde data. KWR verkent de mogelijkheden om al deze data in een internationale database te gaan verzamelen.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Veenbonken zijn compacte stukken veen die uit de veenwaterbodem losraken en opdrijven. Leuk voor natuurontwikkeling, vervelend voor de scheepvaart. Over het hoe en waarom van het plotseling verschijnen van veenbonken doen veel verhalen de ronde. Baggerwerken, trillingen, temperatuur, onweer, bacteriën, eutrofiëring en drukverschillen in aardlagen worden genoemd. Narekenen met de wetten van Boyle en Gay-Lussac en van Henry levert een verassend simpele verklaring.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Regionale grondwatermodellen zijn vaak niet eenvoudig aan te passen en te verbeteren. In Noord-Brabant is een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit basisdata de modellen stapje voor stapje te verbeteren. Al doende ontstond in de loop van de afgelopen acht jaar het Brabantse grondwaterdatasysteem. Dit artikel geeft in vogelvlucht de systematiek weer, de verbeteringen, organisatie en enkele recente toepassingen.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Drinkwaterbedrijf WML neemt bij waterproductiebedrijf Heel, Maaswater in voor de productie van drinkwater. Het ingenomen water verblijft gemiddeld circa 1,5 jaar in het procesbekken ‘De Lange Vlieter’. Na oeverinfiltratie en bodempassage wordt het water gewonnen door 29 ontrekkingsputten en verder gezuiverd tot drinkwater. In de loop van het zuiveringsproces nemen de geneesmiddelconcentraties af door verwijdering en door verdunning met grondwater. Dit onderzoek laat zien hoe de verdunning en verwijdering die optreedt in de verschillende processtappen is te kwantificeren. Dit is van belang om het zuiveringsrendement in de verschillende stappen te kunnen bepalen.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern

“Nederlands drinkwater is het beste drinkwater van de wereld.” Een uitspraak die je regelmatig hoort als het gaat over de kwaliteit van ons drinkwater. Maar over welk water gaat het dan? Alleen al bij Vitens hebben we bijna honderd productielocaties die allemaal hun eigen unieke watersamenstelling afleveren. Hoewel al deze locaties stuk voor stuk een waterkwaliteit produceren die zonder meer als zeer goed kan worden omschreven, zijn er toch ook duidelijke verschillen. Wat is ‘het beste’? Wat vindt onze klant van deze waterkwaliteit? En wordt het water van de verschillende productiebedrijven ook anders gewaardeerd?

Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Uit de landbouw en industrie en via het riool komen chemische stoffen in het milieu. Duurzaam handelen vereist de gelijktijdige beoordeling van de impact van al deze stoffen. In het EU-project SOLUTIONS ontwikkelde het RIVM een methode om de effecten van alle emissies samen te nemen tot één variabele – de chemische voetafdruk. Met deze methode kan worden bepaald welke oplossing, die door de stakeholders in het project worden ontwikkeld, de geringste voetafdruk oplevert, zonder eerst nog jarenlang te wachten op gedetailleerd onderzoek.
Lees meer...