Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern
Waterbedrijf Groningen levert drinkwater in een vermaasd distributienetwerk over een oppervlak van bijna 3.000 vierkante kilometer. Hiervoor worden vijf verschillende drinkwaterproductielocaties gebruikt. Distributiemodellen brengen in kaart waar in het distributienet de verschillende productielocaties drinkwater leveren. Door te kijken naar de kwaliteit van het geleverde drinkwater wordt het inzicht in de distributieprocessen bevestigd of verbeterd. Voor de provincie Groningen blijkt dat dit heel goed kan door te kijken naar de parameter elektrisch geleidingsvermogen (EGV).
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Waterschap Rivierenland is in december jl. begonnen met een andere, meer duurzame aanbestedingsformule voor groenonderhoud. De bedoeling is om de aannemerij te betrekken bij een hoogwaardige herbenutting van het vrijkomende materiaal. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Brabant Water heeft de drinkwaterlevering in het gebied Breda geoptimaliseerd door gebruik te maken van een nieuwe centrale besturing: de pompstations die leveren in dit gebied worden allemaal op druk gestuurd. Met deze centrale besturing op druk is een optimale leveringsdruk verzekerd én gebruikt het waterbedrijf minder energie. De besturing blijkt zeer stabiel en ook bij storingen is de levering gegarandeerd. De implementatie van deze centrale besturing is binnen Brabant Water uitgevoerd onder de projectnaam HOST.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern
Temperatuurveranderingen van grondwater zijn geschikt om de stroming van het grondwater te bepalen. Met glasvezelkabels is de temperatuur zeer nauwkeurig te bepalen. Een sondeerwagen kan de glasvezelkabels in direct contact met de ondergrond aanbrengen tot een diepte van tientallen meters. Deze nieuwe methode veroorzaakt slechts een geringe verstoring van de ondergrond en is relatief goedkoop. Experimenten met het actief opwarmen van grondwater met een speciale opwarmkabel laten een duidelijk temperatuursignaal zien in nabijgelegen meetpunten.
Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Van de overheid wordt een actieve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar data. Het (open) beschikbaar stellen van waterbeheergegevens staat echter nog in de kinderschoenen. Daarbij komt dat deze gegevens vaak niet eenvoudig te interpreteren zijn. Waternet wil zijn waterbeheergegevens graag online beschikbaar stellen. Maar wélke gegevens moet Waternet toegankelijk maken en hóe? Zit de burger hier wel op te wachten? Wat is zijn behoefte eigenlijk? Genoeg vragen voor Waternet om te onderzoeken in het project ‘Open waterbeheer polders Waternet’.

Lees meer...

0
0
0
s2smodernAdaptief vermogen wordt steeds belangrijker voor het waterbeheer in Nederland. Bij alle betrokken partijen is vertrouwen in elkaar, lerend vermogen en toegang tot informatie daarvoor essentieel. Participatieve monitoring draagt bij aan het adaptief vermogen doordat belanghebbenden actief worden betrokken bij het ontwerpen van monitoringprogramma’s, het verzamelen van data en/of het interpreteren en gebruiken van de resultaten. 
In dit artikel gaan we in op de ervaringen met participatieve monitoring in het project Flexpeil en staan we stil bij de mogelijkheden en valkuilen van een dergelijke benadering.

Lees meer...