secundair logo knw 1

Het gebruik van interessante reststromen, een forse besparing van energie en op termijn het verdwijnen van de lachgasemissie. Of de Smart Energy Hub Zwolle deze verwachtingen volledig gaat waarmaken, zal de komende vijf jaar moeten blijken. De initiatiefnemers van Waterschap Drents Overijsselse Delta en H2-Go B.V. hebben alvast veel vertrouwen in de koppeling tussen waterstofproductie en afvalwaterzuivering. “Think big and act small, dat is wat wij doen.”


Tekst Hans Klip


Aan de muur van het kantoor van rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle-Noord hangt al een tijdje de oorkonde van de nominatie van de Waterinnovatieprijs 2021/22. Daar is recent een tweede bijgekomen. Want tijdens de editie 2023/24 droeg Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) opnieuw de Smart Energy Hub voor en ook nu werd – in de categorie Gezonde leefomgeving – de laatste drie gehaald.

In de twee jaar tussen beide nominaties is er veel gebeurd. Ging het eerst nog om een concept, nu staat er een full-scale demonstratie-installatie in een aantal containers op het rwzi-terrein. De installatie gaat dit voorjaar in bedrijf en zal tot en met 2028 draaien.