secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

We moeten af van het onderscheid tussen lager en hoger onderwijs, luidt, kort gezegd, de missie van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Hij benadrukt dat beroepsonderwijs gelijkwaardig moet zijn aan hoger onderwijs. Goed voor de kansengelijkheid onder jongeren. Én goed voor bedrijven. Want in alle sectoren is grote behoefte aan mbo’ers. Dus ook in de watersector. Om die reden organiseerde Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) nu voor de tweede keer een speciale mbo-studentendag tijdens de vakbeurs Aqua Nederland.

Gewasbeschermingsmiddelen en drinkwaterproductie staan al decennia op gespannen voet met elkaar. Op verschillende plekken in ons land treden dezelfde knelpunten op. Maar de aanpak is gefragmenteerd en verschilt per provincie, zelfs nu de problematiek hardnekkig blijkt en steeds complexer wordt. Nederland voldoet nog lang niet aan de kwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de klok tikt. Maar er zijn ook lichtpuntjes.

Negen waterschappen betalen aan zestien grote bedrijven subsidie om hun afvalwater te kunnen blijven zuiveren. Het klinkt ongerijmd, toch zit er een logica achter. De EU beschouwt de regeling als staatssteun, maar verleent Nederland al twintig jaar lang ontheffing. Dit loopt eind 2023 af. Wat zijn de kansen op continuering? En hoe belangrijk is dat?

Het WTEX10 programma richt zich op de export vergroting van de Nederlandse watertechnologiesector. Het initiatief brengt samen met de sector marktkansen in kaart en vormt consortia met kleinere Nederlandse leveranciers en drinkwaterbedrijven. “De watersector is qua exportgroei de slechtst presterende sector van alle topsectoren”, zegt Steven van Rossum, programmamanager van WTEX10.

Door een faalkansanalyse te gebruiken op een door leidingen gekruiste boezemkade, bespaarde waterschap Hunze en Aa’s tonnen op een dijkverbeteringstraject in Groningen. De SSWN, Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders, begeleidde en faciliteerde het proces. “Eerder was deze kennis al toepasbaar op primaire waterkeringen en nu ook op regionale waterkeringen”, zegt Nisa Nurmohamed, projectmanager SSWN.