secundair logo knw 1

In de maand waarin Zeeland de watersnoodramp van 1953 herdacht, kwam er groen licht voor de oprichting van het Delta Climate Center (DCC) in Vlissingen. Dat moet uitgroeien tot een internationaal topinstituut voor de transitie naar duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s wereldwijd, te beginnen in Zeeland.

door Pauline van Kempen | Foto's HZ University

Vlissingen hoopte op de marinierskazerne, maar krijgt het Delta Climate Center. Twee jaar geleden, op Valentijnsdag, besloot het kabinet de mariniers toch niet helemaal naar Zeeland te laten verhuizen. Ter compensatie werd een pot geld van in totaal 600 miljoen euro beloofd voor een nieuw sociaal-economisch perspectief voor de regio (‘Wind in de zeilen’).

Uit die pot krijgt het DCC 68 miljoen euro, waar de provincie Zeeland nog eens 20 miljoen euro bij legt. Begin februari ging de stuurgroep Wind in de Zeilen akkoord met het plan van aanpak en de business case, zodat de initiatiefnemers nu echt aan de slag kunnen. Deze zomer moet de oprichting een feit zijn.