secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Boeren op Texel zijn door het onttrekkingsverbod volledig afhankelijk van neerslag. In droge zomers worstelen ze met watertekorten, met misoogsten en dalende inkomsten als gevolg. Nieuwe proeven op het eiland met ondergrondse zoetwateropslag zijn een belangrijke stap naar zelfvoorzienendheid. “We moeten klimaatadaptiever worden”, zegt Arnold Langeveld, akkerbouwer en voorzitter van LTO Texel.

Elke schop in de grond moet voortaan klimaatbestendig zijn, schrijft deltacommissaris Peter Glas in zijn recente advies Woningbouw en Klimaatadaptatie aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en WaterstaatEn ook: bij ruimtelijke plannen dient eerst en vooral water sturend te zijn. Wat betekent dit voor de bouw van 900.000 woningen tot 2030?

Hein Pieper werd onlangs benoemd tot voorzitter van EUWMA, de Europese koepelorganisatie van regionale en lokale waterbeheerders. Eerder zat hij al in de instantie die de Europese Commissie adviseert over de besteding van onderzoeksgelden op het gebied van klimaatverandering. De dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel over de internationale kant van water en klimaat.

In de watersector zijn niet alleen vrouwen ondervertegenwoordigd. Mensen met een migratie-achtergrond zijn er nog minder. Etnisch-culturele diversiteit staat niet bovenaan de agenda in de waterwereld. Nog niet tenminste, want het diversiteitsbewustzijn groeit. 

De watersector is nog steeds een mannenwereld, al begint dat wel te veranderen. Het aandeel vrouwelijke bestuurders en leidinggevenden in de sector stijgt, nu het aandeel vrouwen op de werkvloer nog. Wat is er nodig voor de opmars van vrouwen in de watersector?

Herman Wijffels strijdt met ‘Grootouders voor het Klimaat’ voor een gezonde bodem. Volgens de invloedrijke CDA’er, voormalige bankier en SER-voorzitter is het hoog tijd voor nieuwe landbouwmethodes. Ook moeten we op een andere manier gaan kijken naar de inrichting van ons land. ‘De zeespiegelstijging is het leidende principe.’