secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Lector Floris Boogaard is een enthousiaste verteller. En hij weet alles over klimaatadaptatie. H2O doorkruiste daarom met hem de stad Groningen en luisterde naar zijn uitleg over de adaptatiemaatregelen in de stad. Het resultaat: 5 lessen over klimaatadaptatie.

Adriaan Antonis, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research, dierenarts én biologisch-dynamisch boer, bedacht een nieuw classificatiesysteem voor water. Zes extra categorieën moeten de complexe rol van water in het voedselsysteem duidelijk maken. ‘Het overgrote deel van de zeeën is net zo vruchtbaar als een woestijn.’

De rwzi als energiefabriek. Een succesvol concept met nóg meer potentie dan tot nu toe benut. Biogas uit slibvergisting blijkt een uitstekende grondstof voor de productie van groene waterstof. De techniek is er, maar is er ook een business case? Daar lijkt het wel op: vraag en aanbod vallen samen bij de waterschappen.

In het Buijtenland van Rhoon, net onder Rotterdam, ontstaat nieuwe akkerbouw die als voorbeeld kan dienen voor de transitie van de Nederlandse landbouw. Dat zegt Gerard Doornbos, voormalig landbouwvoorman en oud-dijkgraaf als hem de vraag wordt gesteld: hoe moet het nou verder met de landbouw, die er maar niet in slaagt om de belasting van water en natuur te verminderen? Het antwoord uit Rhoon is: extensiveren. 

Stormvloedrampen en overstromingen spreken tot de vaderlandse verbeelding. Dit geldt bij uitstek voor de Sint-Elisabethsvloed van 1421, die veelvuldig werd geïnterpreteerd overeenkomstig de behoefte en smaak van de tijd. 600 jaar later geeft de legendarische watersnood aanleiding tot reflectie op het verleden én de toekomst. Hoe verhoudt beeldvorming van de ‘strijd tegen het water’ zich tot de realiteit van de snelle klimaatverandering? 

Zuid-Limburg ging afgelopen zomer kopje onder. Het water kwam van alle kanten. Dijkgraaf Patrick van der Broeck was volledig verrast. “Als we dit scenario in een crisistraining hadden gedaan, dan was ik weggelopen en had ik gezegd: wat een onzin! Dat gaat toch nooit gebeuren.” Het gebeurde wél en de Limburgse ramp was een wake-up call voor heel Nederland: de weersextremen worden veel extremer dan waarmee wordt gerekend in stresstesten en adaptatieaanpak.