secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Vier van de vijf laatste zomers waren extreem droog. Terwijl waterschappen verboden instelden op het beregenen met grondwater, konden (industriële) grootverbruikers zonder restricties grondwater blijven oppompen. Wordt het tijd voor een verdringingsreeks grondwater? De provincie Noord-Brabant verkent de mogelijkheden, maar stuit op tal van dilemma’s.

Er groeit weer zeegras in de Nederlandse Waddenzee. Meer dan een miljoen plantjes telden Laura Govers en haar collega’s deze zomer op het proefveld bij Griend. Dat lijkt een goed begin voor het grootschalige zeegrasherstelproject waarmee Rijkswaterstaat de komende vijf jaar de waterkwaliteit wil verbeteren. Herstel van zeegrasvelden draagt bij aan een functioneler ecosysteem.

Vijf jaar na aanleg van de eerste eilanden, wordt de balans opgemaakt: is de aanleg van de Marker Wadden een geslaagd project? Het gedroomde vogelparadijs in het Markermeer is er gekomen, maar bouwen met dun slib is vooralsnog niet gelukt. En bovenal: het is nog te vroeg voor 'harde conclusies'. Zo is onduidelijk in hoeverre de eilandengroep bijdraagt aan natuurherstel van het Markermeer.

ViviMag is een magnetisch scheidingsproces om het ijzerfosfaatmineraal vivianiet terug te winnen in rioolwaterzuiveringsinstallaties. De door onderzoeksinstituut Wetsus en de TU Delft ontwikkelde techniek won in september de Silver Award van de prestigieuze International Water Association. “Op wereldschaal is dit een belangrijke uitvinding”, zegt Leon Korving, scientific projectmanager bij Wetsus.