secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Op onze steeds warmere planeet neemt waterschaarste toe. Ondertussen verspillen de mensen thuis hartstikke veel drinkwater. Eén en één is twee, dachten ze bij Hydraloop en ontwikkelden een recyclingsysteem voor het grijze water in huis. Medeoprichter Sabine Stuiver over de ambities van het bedrijf uit Leeuwarden. ‘Binnen tien jaar moet dit de norm zijn.’

Er zijn ruim 5.000 bevers in Nederland. In Limburg werden er vorig jaar circa 100 afgeschoten. Waterschap Rivierenland zag zich onlangs gedwongen voor de eerste keer over te gaan tot afschot. Is de bever, een beschermde diersoort, de nieuwe wolf of valt het mee? Een weging van de gevaren. “We zullen keuzes moeten maken.”

Het Energie-Eiland: een oplossing voor energieopslag en de zeespiegelstijging? Als het aan de Zeeuwse Milieufederatie ligt, wordt er in de monding van de Westerschelde een atol gerealiseerd met ruimte voor energieopwekking, -opslag en natuurontwikkeling. Twee watertechnologiebedrijven dachten mee op conceptueel niveau.

Nederland en Tadzjikistan organiseren gezamenlijk de grote waterconferentie van de Verenigde Naties in maart volgend jaar, pas de tweede ooit. Henk Ovink zet hiermee de kroon op het werk als watergezant. De verbinding met andere thema’s loopt als rode draad door het programma. “Wij proberen iedereen erbij te betrekken.”

Vier van de vijf laatste zomers waren extreem droog. Terwijl waterschappen verboden instelden op het beregenen met grondwater, konden (industriële) grootverbruikers zonder restricties grondwater blijven oppompen. Wordt het tijd voor een verdringingsreeks grondwater? De provincie Noord-Brabant verkent de mogelijkheden, maar stuit op tal van dilemma’s.

De watervraag stijgt, maar de drinkwaterbronnen staan van meerdere kanten onder druk. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, dan kunnen de drinkwaterbedrijven niet meer voldoen aan hun leveringsplicht. Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, slaat alarm. Voorzitter Peter van der Velden licht toe.