secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

De KRW-doelen zijn vrijwel zeker niet meer haalbaar in 2027. De kans is dus groot dat de volgende milieucrisis een waterkwaliteitscrisis wordt. En dat de Nederlandse of Europese rechter ons land gaat beperken in z’n economische activiteiten. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht, legt uit hoe het zo mis heeft kunnen gaan.

In oktober 2022 stuurde de Europese Commissie een voorstel voor de aanscherping van de huidige Richtlijn voor stedelijk afvalwater (Directive on Urban Waste Water) naar het Europees Parlement en de lidstaten. Tegelijkertijd speelt er een herziening van de Richtlijn Prioritaire Stoffen binnen de Kaderrichtlijn Water. Welke gevolgen hebben de plannen van de Commissie voor de Nederlandse afvalwaterzuivering, met name nu een vergaande producentenverantwoordelijkheid wordt geïntroduceerd?

Het werd al enige tijd aangekondigd, maar nu lijkt het zover: de juridische procedures tegen het waterkwaliteitsbeleid komen op gang. De uitbreiding van de drinkwaterwinning door Vitens in Den Ham en de bouw van een yoghurtfabriek in Hoogeveen worden op grond van onder andere de Kaderrichtlijn Water aangevochten door Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie die ook het stikstofbeleid aanvecht. "We beschouwen de Kaderrichtlijn Water als een welkome aanvulling op ons juridisch assortiment."