De laatste jaren buitelen de pilots en nieuwe toepassingen voor baggerspecie of slib over elkaar heen. Waar komen deze ontwikkelingen vandaan, wat zijn de lessons learned en hoe ziet de toekomst van slib eruit? Een rondje langs de blubbervelden.

Tekst Philip Reedijk 

In een deltagebied zoals Nederland is slib nooit ver weg. Tegelijkertijd is slib een zegen en een plaag: vruchtbaar als het in dunne laagjes op het land wordt gebracht, hinderlijk voor de scheepvaart als het een vaargeul of een haven vult, verstikkend voor aquatische flora en fauna in zoet én zout water.