secundair logo knw 1

Waar waterschappen tot voor kort vooral aandacht hadden voor het terugdringen van CO2-emissies, komen nu ook methaan en lachgas in beeld. Voor het eerste broeikasgas hebben de waterschappen inmiddels plannen voor rioolwaterzuiveringen gemaakt. De ambitie is om de methaanuitstoot met 80 procent te reduceren. “Wij leggen de lat hoog voor onszelf.”


door Hans Klip


Een quizvraagje om mee te beginnen: wat is een sterker broeikasgas, methaan (CH4) of koolstofdioxide (CO2)? Het juiste antwoord is methaan. Dit broeikasgas is op de wat langere termijn zo’n 28 keer sterker, terwijl het effect op korte termijn zelfs ongeveer 80 keer groter is. Veeteelt en olie- en gaswinning zijn de belangrijkste bronnen, maar ook methaanemissies bij rioolwaterzuiveringen blijken wereldwijd in de top vijf staan.

Bert Geraats, manager technology bij Eliquo Water & Energy, was verbaasd toen hij dit voor het eerst hoorde. “Het komt vooral omdat veel landen nog ouderwetse waterzuiveringen met grote bekkens hebben waar de beluchting tekortschiet. In ons land hebben we zulke installaties niet meer. Maar ook hier is de bijdrage van rioolwaterzuiveringen hoger dan vaak wordt gedacht.”