secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Wat zijn de trends? Een rondje over de beursvloer van Aqua Nederland leerde dat thema’s als chemicaliënvrij koelwater, waterbeschikbaarheid, digitalisering en zeer zorgwekkende stoffen de watersector flink bezighouden. Watertechnologiebedrijven en adviesbureaus ontwikkelen oplossingsgerichte toepassingen. “We gaan nieuwe moleculen designen voor deze specifieke toepassing.”

De klimaattransitie gaat niet hard genoeg. Volgens Kees Vendrik, de nieuwe aanjager van het klimaatbeleid in Nederland, is het gesprek met de samenleving dé manier om tot een versnelling te komen. Iedereen kan terecht bij het Nationaal Klimaatplatform. Ook de watersector. ‘Water en waterkwaliteit worden de hardnekkigste vraagstukken voor de landbouw.’

We moeten af van het onderscheid tussen lager en hoger onderwijs, luidt, kort gezegd, de missie van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Hij benadrukt dat beroepsonderwijs gelijkwaardig moet zijn aan hoger onderwijs. Goed voor de kansengelijkheid onder jongeren. Én goed voor bedrijven. Want in alle sectoren is grote behoefte aan mbo’ers. Dus ook in de watersector. Om die reden organiseerde Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) nu voor de tweede keer een speciale mbo-studentendag tijdens de vakbeurs Aqua Nederland.

Gewasbeschermingsmiddelen en drinkwaterproductie staan al decennia op gespannen voet met elkaar. Op verschillende plekken in ons land treden dezelfde knelpunten op. Maar de aanpak is gefragmenteerd en verschilt per provincie, zelfs nu de problematiek hardnekkig blijkt en steeds complexer wordt. Nederland voldoet nog lang niet aan de kwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de klok tikt. Maar er zijn ook lichtpuntjes.