secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Negen waterschappen betalen aan zestien grote bedrijven subsidie om hun afvalwater te kunnen blijven zuiveren. Het klinkt ongerijmd, toch zit er een logica achter. De EU beschouwt de regeling als staatssteun, maar verleent Nederland al twintig jaar lang ontheffing. Dit loopt eind 2023 af. Wat zijn de kansen op continuering? En hoe belangrijk is dat?

Het WTEX10 programma richt zich op de export vergroting van de Nederlandse watertechnologiesector. Het initiatief brengt samen met de sector marktkansen in kaart en vormt consortia met kleinere Nederlandse leveranciers en drinkwaterbedrijven. “De watersector is qua exportgroei de slechtst presterende sector van alle topsectoren”, zegt Steven van Rossum, programmamanager van WTEX10.

Door een faalkansanalyse te gebruiken op een door leidingen gekruiste boezemkade, bespaarde waterschap Hunze en Aa’s tonnen op een dijkverbeteringstraject in Groningen. De SSWN, Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders, begeleidde en faciliteerde het proces. “Eerder was deze kennis al toepasbaar op primaire waterkeringen en nu ook op regionale waterkeringen”, zegt Nisa Nurmohamed, projectmanager SSWN.

Klimaatverandering heeft aanzienlijke economische risico’s. Het huidige beleid voldoet niet om opwarming, natuurrampen, zeespiegelstijging en extreem weer te voorkomen. Dat zal op termijn ook zeer schadelijk uitpakken voor de wereldeconomie. Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, over het samenspel tussen banken, economie en klimaat.