Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Met een slotevenement op 1 juli loopt het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel ten einde. Ruim vier jaar lang hebben vier kennisinstellingen zich gezamenlijk ingespannen om voor waterbeheerders bruikbare antwoorden te vinden op uiteenlopende vraagstukken. Dit heeft geleid tot nieuwe kennis én tot betere ontsluiting van bestaande informatie over ecologische processen en over bronnen, emissies en effecten van stoffen. Maar er is ook meer inzicht verkregen in het functioneren van ketens van stofgroepen en mogelijke risico’s voor grondwater. Een impressie van de oogst. 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) komt op stoom, maar tot dusverre is de monitoring alleen gericht op het registeren van de uitvoering. Of de maatregelen ook een significante verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit oplevert weten we niet, want specifieke monitoring ontbreekt. Een belangrijk gemis, schrijven Peter Schipper, Joachim Rozemeijer, Arnaut van Loon, Piet Groenendijk en Saskia Lukacs in navolgende bijdrage.

De circa 800 vergunningen voor industriële lozingen die Rijkswaterstaat in beheer heeft, worden volgens een nieuwe aanpak cyclisch beoordeeld. Dat is mede het gevolg van het ZZS-beleid dat gericht is op het voorkomen of beperken van zeer zorgwekkende stoffen in de leefomgeving. RWS heeft 13 fte aan extra mensen in dienst genomen om de controle vorm te geven, aangevuld met een projectmatige aanpak met inzet van adviesbureaus.

Industrial Internet of Things is een ‘hot topic’, burgers en stakeholders willen realtime grondwaterstanden, thermische desinfectie-installaties voor de farmaceutische industrie zijn veel gevraagd en waterzuiveringen worden compacter, energiezuiniger maar er moet ook aandacht komen voor de CO2-productie van deze installaties. H2ging op vakbeurs Aqua Nederland bij watertechbedrijven langs op zoek naar trends.

Ruim vijftien jaar had Roelof Kruize de leiding bij het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet. Met alle watertaken onder één dak is dit bedrijf enig in zijn soort in Nederland. Kruizes vertrek als directeur vindt plaats in een roerige tijd, maar hij gelooft nog altijd heilig in dit model.

Tien jaar na de toewijzing door de Nederlandse Tuinbouwraad aan Almere opent koning Willem Alexander op 13 april 2022 de Floriade in de polderstad. De tuinbouw-expo ligt midden in het Weerwater en leent zich daardoor goed voor innovaties op watergebied. In de ‘stadswijk van de toekomst’ is een vernieuwende warmtewinning aangelegd en wordt er geëxperimenteerd met circulaire bruggen. H₂O kreeg in maart een exclusieve rondleiding.