Het WTEX10 programma richt zich op de export vergroting van de Nederlandse watertechnologiesector. Het initiatief brengt samen met de sector marktkansen in kaart en vormt consortia met kleinere Nederlandse leveranciers en drinkwaterbedrijven. “De watersector is qua exportgroei de slechtst presterende sector van alle topsectoren”, zegt Steven van Rossum, programmamanager van WTEX10.

Tekst Rens Nijholt

De Nederlandse watertechnologiesector bestaat uit zo’n 1.200 commerciële bedrijven. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Water krijgt de Topsector Water & Maritiem ondersteuning om te groeien. Jaarlijks stijgt de export in de sector met 8 procent. En dat valt tegen in vergelijking met andere Topsectoren, die minimaal met 10 procent groeien. De Topsector Water en Maritiem, FMO en het Netherlands Water Partnership (NWP) vroegen Steven van Rossum eind 2020 een plan van aanpak te maken om die groei te vergroten.