secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Bart van den Hurk, wetenschappelijk directeur bij Deltares en hoogleraar aan de VU, wordt co-voorzitter van de IPCC-werkgroep over adaptatie. Een kroon op het werk van de internationaal gerenommeerde klimaatwetenschapper, die stevige uitspraken niet uit de weg gaat. "De Tesla is gewoon een alibi om maar door te gaan met heel veel consumeren."

Het verwijderen van organische microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen een stevige stimulans geven. Dat is de bedoeling van een innovatieprogramma dat ten einde loopt en een versnellingsprogramma dat op stoom raakt. Programmamanagers Cora Uijterlinde en Maarten Nederlof lichten de voortgang en al behaalde resultaten toe. “Het leggen van de integrale puzzel wordt nog een uitdaging voor de waterschappen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.”

Eind vorige maand werden de handtekeningen gezet onder het project ‘De Ultieme Waterfabriek’. Waterschappen en drinkwaterbedrijven onderzoeken gezamenlijk óf en onder welke voorwaarden gezuiverd rioolwater kan worden gebruikt als basiswater voor de productie van drinkwater. “Dit is een echt systeeminnovatieproject.”

Direct na de doorbraak van de Kachovka-dam in Oekraïne, afgelopen juni, maakten Nederlandse hydrologen een computermodel dat voorspelde hoe snel het water waar naartoe zou stromen. Dat deden ze met software van Tygron, die ook gebruikt wordt om dijkdoorbraken in ons land te simuleren.

De KRW-doelen zijn vrijwel zeker niet meer haalbaar in 2027. De kans is dus groot dat de volgende milieucrisis een waterkwaliteitscrisis wordt. En dat de Nederlandse of Europese rechter ons land gaat beperken in z’n economische activiteiten. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht, legt uit hoe het zo mis heeft kunnen gaan.

In oktober 2022 stuurde de Europese Commissie een voorstel voor de aanscherping van de huidige Richtlijn voor stedelijk afvalwater (Directive on Urban Waste Water) naar het Europees Parlement en de lidstaten. Tegelijkertijd speelt er een herziening van de Richtlijn Prioritaire Stoffen binnen de Kaderrichtlijn Water. Welke gevolgen hebben de plannen van de Commissie voor de Nederlandse afvalwaterzuivering, met name nu een vergaande producentenverantwoordelijkheid wordt geïntroduceerd?