Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Steeds meer Vlamingen hebben een eigen opslagtank voor regenwater en spoelen hun toilet ermee door. Wasmachines draaien op hemelwater. Dat betaalt zich uit in een veel lager drinkwatergebruik dan in Nederland. De eerste wettelijke maatregelen dateren al van 2005. Hier praten we nog vooral over de (on)mogelijkheden.

Is Rotterdam in 2100 een groene koele waterstad waarin een deel van het vastgoed drijft en de Nieuwe Waterweg niet langer door zeeschepen wordt bevaren? Moet er op termijn brak water de stad in om perioden van droogte te overbruggen? Hoe kan er veilig gewoond blijven worden in buitendijks gebied? In diepe polders? Het boek Weer verandert alles (2022) werpt een panoramische blik op de toekomst van de metropool in het licht van klimaatverandering.

De waterschappen maken zich op voor bijzondere verkiezingen op 15 maart. De algemene besturen tellen nog maar vier geborgde zetels voor landbouw en natuur en in het dagelijks bestuur is de gereserveerde geborgde zetel geschrapt. Een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid. Wat betekent dit voor het waterschap? “De politieke kleur van het algemeen bestuur wordt minder rechts”, verwacht Hans Vollaard, universitair hoofddocent politicologie.

Minister Mark Harbers heeft een belangrijke opdracht: in de ruimtelijke transities die Nederland ondergaat moeten water en bodem sturend zijn. Maar ook droogte, drinkwatertekort, waterkwaliteit, grondwaterbeheer vragen om actie. “Het is een enorme uitdaging.”

Op onze steeds warmere planeet neemt waterschaarste toe. Ondertussen verspillen de mensen thuis hartstikke veel drinkwater. Eén en één is twee, dachten ze bij Hydraloop en ontwikkelden een recyclingsysteem voor het grijze water in huis. Medeoprichter Sabine Stuiver over de ambities van het bedrijf uit Leeuwarden. ‘Binnen tien jaar moet dit de norm zijn.’

Er zijn ruim 5.000 bevers in Nederland. In Limburg werden er vorig jaar circa 100 afgeschoten. Waterschap Rivierenland zag zich onlangs gedwongen voor de eerste keer over te gaan tot afschot. Is de bever, een beschermde diersoort, de nieuwe wolf of valt het mee? Een weging van de gevaren. “We zullen keuzes moeten maken.”