secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Na jaren van relatieve rust op het tarievenfront zijn de waterschapslasten en drinkwaterprijzen sinds 2023 flink aan het stijgen. Wat is er aan de hand in Nederland-Waterland? Een tweeluik over de uitdagingen waarvoor de watersector op middellange en lange termijn staat. Deel 1: de waterschappen. "Wij zien grote uitdagingen bij alle drie onze hoofdtaken: te veel water, te weinig water en waterkwaliteit."

In de laatste maand van het jaar kreeg Nederland drie stormen te verwerken, vier kort achter elkaar opvolgende hoogwaterpieken in de grote rivieren en uitzonderlijk veel regen. Drie experts in waterbeheer blikken terug op deze bijzondere natte samenloop van omstandigheden. Welke lessen zijn er te leren? “Nergens was de waterveiligheid in het geding.”

Zes jaar lang werkten de onderzoekers van het KNMI aan de nieuwe klimaatscenario’s. Vier verschillende toekomstpaden maken duidelijk hoe het klimaat in Nederland de komende decennia verandert, afhankelijk van de uitstoot van broeikasgassen. Directeur Maarten van Aalst licht toe. "Mijn grootste nachtmerrie? Een situatie als bij de overstromingen in Duitsland in 2021."

Het is dan eindelijk zover. Wat de grootste wetswijziging sinds 1848 wordt genoemd, wordt na jaren uitstel realiteit. In de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt, zijn 26 wetten waaronder de Waterwet samengevoegd. Wat betekent dit voor de waterschappen? Welke nieuwe mogelijkheden krijgen zij en hoe hebben zij zich voorbereid? Eugène Meuleman, Paul van Eijk, Tanja Klip-Martin en Frank Groothuijse laten hierover hun licht schijnen.{show usergroups="Manager,Administrator,Super Users,Volledig lidmaatschap,Author,Editor,Publisher"}

De Cruquius Penning ging dit jaar naar Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers. De rivierenvrouw vraagt op structurele wijze aandacht voor water en inspireert daarmee de bestuurders Mariëtte Sedee en Rogier van der Sande bij de aanpak van het complexe waterbeheer in Haarlemmermeer, een poldergemeente pur sang. “We hebben verbeelding nodig om duidelijk te maken dat de toekomst er anders gaat uitzien.”