Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Het is geen sinecure om een innovatieve meettechniek voor bacteriën in drinkwater wettelijk goedgekeurd te krijgen. De drinkwaterlaboratoria hebben veel geleerd van de gang van zaken bij de acceptatie van de MALDI-TOF bevestigingsmethode. Door het nu over een andere boeg te gooien gaat het soepeler dan voorheen.

Lees meer...

Veertien jonge onderzoekers van het NWO-programma All-Risk bogen zich de afgelopen jaren over de nieuwe veiligheidsnormen voor dijken. Die moeten ervoor zorgen dat we ook straks nog in de Nederlandse delta kunnen wonen en werken. Programmaleider Matthijs Kok blikt terug en kijkt vooruit.

Lees meer...

Klimaatverandering is niet alleen een milieuvraagstuk, maar heeft een directe relatie met veiligheid en conflicten. Tom Middendorp, oud-commandant der strijdkrachten, ondervond dit aan den lijve. Hij schreef er pas het boek ‘Klimaatgeneraal – Bouwen aan weerbaarheid’ over. ‘Watertekorten hebben een ontwrichtende werking.’

Lees meer...

Met een slotevenement op 1 juli loopt het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel ten einde. Ruim vier jaar lang hebben vier kennisinstellingen zich gezamenlijk ingespannen om voor waterbeheerders bruikbare antwoorden te vinden op uiteenlopende vraagstukken. Dit heeft geleid tot nieuwe kennis én tot betere ontsluiting van bestaande informatie over ecologische processen en over bronnen, emissies en effecten van stoffen. Maar er is ook meer inzicht verkregen in het functioneren van ketens van stofgroepen en mogelijke risico’s voor grondwater. Een impressie van de oogst. 

Lees meer...

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) komt op stoom, maar tot dusverre is de monitoring alleen gericht op het registeren van de uitvoering. Of de maatregelen ook een significante verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit oplevert weten we niet, want specifieke monitoring ontbreekt. Een belangrijk gemis, schrijven Peter Schipper, Joachim Rozemeijer, Arnaut van Loon, Piet Groenendijk en Saskia Lukacs in navolgende bijdrage.

Lees meer...

De circa 800 vergunningen voor industriële lozingen die Rijkswaterstaat in beheer heeft, worden volgens een nieuwe aanpak cyclisch beoordeeld. Dat is mede het gevolg van het ZZS-beleid dat gericht is op het voorkomen of beperken van zeer zorgwekkende stoffen in de leefomgeving. RWS heeft 13 fte aan extra mensen in dienst genomen om de controle vorm te geven, aangevuld met een projectmatige aanpak met inzet van adviesbureaus.

Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!