Door een faalkansanalyse te gebruiken op een door leidingen gekruiste boezemkade, bespaarde waterschap Hunze en Aa’s tonnen op een dijkverbeteringstraject in Groningen. De SSWN, Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders, begeleidde en faciliteerde het proces. “Eerder was deze kennis al toepasbaar op primaire waterkeringen en nu ook op regionale waterkeringen”, zegt Nisa Nurmohamed, projectmanager SSWN.

door Rens Nijholt

Kabels en leidingen vormen een risicopost bij dijkversterkingen. Regelmatig leiden ze tot vertraagde uitvoeringen of forse kosten door verleggingen of beschermingsconstructies. Een van de redenen waarom de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) in het Hoogwaterbeschermingsprogramma werd opgetuigd. Een hoofddoel: ontwikkel een faalkansanalyse voor kabels en leidingen in primaire waterkeringen. Die methode werd vanaf 2018 getest in praktijkcasussen, geaccepteerd en in gebruik genomen. Waterschap Hunze en Aa had vorig jaar de primeur voor toepassing bij een regionale waterkering.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!