secundair logo knw 1

De een ontcijfert notariële akten uit vroeger eeuwen, de ander detecteert patronen in DNA of zwarte gaten in pas ontdekte sterrenstelsels. Sommigen tellen en classificeren vlinders en vogels. Mede dankzij digitalisering verrichten steeds meercitizen scientists, ofwel burgerwetenschappers, nuttig werk. Ook voor waterhuishoudelijk onderzoek wordt een beroep gedaan op niet-wetenschappers. Hoe gaat dat in zijn werk?

door Eric Burgers | Foto Ellen Meinen

Voor Earthwatch Europe, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, is burgerwetenschap een beproefde en geliefde methode om kennis én begrip van natuur en milieu te ontwikkelen.“We generen er data, betrokkenheid en constructieve samenwerking mee”, zegt directeur Wetenschap, Beleid en Innovatie Toos van Noordwijk. De ngo richt zich vooral op waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuur in de stad. In Nederland is sinds 2020 een team actief.

Als hoofdauteur van een artikel inThe Science of Citizen Science (Springer, 2021) onderscheidt ze vier typen burgerwetenschap. Allereerst is er de publiekscampagne waarin idealiter door zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk informatie wordt geregistreerd. “Zo’n campagne moet eenvoudig van opzet zijn en in korte tijd kunnen plaatsvinden. Ze leidt tot bewustwording en levert in potentie veel data op.”