secundair logo knw 1

Fosfor filtersysteem op het uiteinde van een drainagebuis

Het Interreg North Sea Region project NuReDrain moet nutriënten verwijderen uit landbouwgerelateerde waterstromen om algenbloei in oppervlaktewater te voorkomen. Inmiddels zijn er testprojecten afgerond in België, Duitsland en Denemarken met veelbelovende resultaten. “De filter in het veld verwijdert gemiddeld 60 tot 80 procent stikstof en fosfor”, zegt Charlotte Boeckaert, waterinnovator bij Vlakwa.

Tekst Rens Nijholt

DEF Charlotte Boeckaert 200 Charlotte BoeckaertOok Belgische oppervlakte- en grondwater bevat volgens de KRW-normen te hoge concentraties fosfaat en stikstof. Onze zuiderburen deden al veel inspanningen om de gehaltes te verlagen. Ze tuigden er onder andere het Mest Actie Plan (MAP) voor op. Het MAP bestaat uit een reeks maatregelen die het gebruik van meststoffen reguleren. Zo bepaalt het plan hoeveel mest boeren mogen gebruiken, waar ze mogen bemesten en in welke gebieden al dan niet strengere maatregelen gelden. Sinds de invoering in 2004 zijn er ieder jaar strengere bemestingsregels opgelegd. Het zorgde voor een flinke daling van het nutriëntengehalte.