Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Online bewaking met biologische meetsystemen (biomonitoring) kan helpen bij het vroegtijdig detecteren van veranderingen in de kwaliteit van industrieel effluent. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de selectie en implementatie van online biomonitoren maatwerk is.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De afgelopen tijd zijn software en modellen ontwikkeld, die de drinkwatersector kunnen helpen omgaan met de onzekerheid die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen. Deze maken deel uit van wat we tegenwoordig hydroinformatica noemen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

In Nederland drijven steeds meer zonnepanelen op het water. Kennis omtrent het effect op de waterkwaliteit van deze zonneparken is echter beperkt. Op de onderzoekslocatie is geen significante impact gemeten op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Omdat bij omgekeerde osmose voor drinkwaterzuivering nagenoeg alle stoffen uit het water worden verwijderd, is remineralisatie nodig. Kationwisseling (CIEX) kan worden gebruikt om het RO-proces efficiënter te maken.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Overstromingsfrequentiecurves, die worden gebruikt om waterkeringen te ontwerpen, worden gebaseerd op relatief korte datasets van jaarlijks gemeten maximale afvoeren. Door de datareeks uit te breiden met historische overstromingen kan een overstromingsfrequentieanalyse uitgevoerd worden met minder onzekerheid.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

‘1-step volstroom omgekeerde osmose’ moet drinkwaterzuivering gebaseerd op één processtap mogelijk maken. De haalbaarheid van dit concept is getest op oppervlaktewater. Daarnaast is het concept in een technisch/economische haalbaarheidsstudie vergeleken met het conventionele UF-RO-scenario.

Lees meer...