Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Waterbedrijven proberen lekkages steeds sneller te detecteren, liefst voordat klanten er iets van merken. Aangezien sensoren als debietmeters en druksensoren duur zijn in aanschaf, installatie en onderhoud, rijst de vraag: hoeveel sensoren moeten worden geïnstalleerd en waar?

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Wereldwijd worden steeds meer neurotoxische stoffen in het oppervlaktewater gevonden. Toch worden er nauwelijks testen toegepast voor effectmetingen van de chemische waterkwaliteit op het gebied van neurotoxiciteit. Voor de watersector zijn testmethoden die gebruik maken van menselijke of dierlijke zenuwcellen en modelorganismen (bioassays) in principe beschikbaar.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De wegen inclusief de riolering rondom de Loosdrechtse plassen worden heringericht. Er worden maatregelen voorgesteld om het afstromende hemelwater water te zuiveren zodat de herinrichting van de wegen en de riolering leidt tot een verlaging van de fosforbelasting van de plassen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De doelstelling van de nieuwe Hemelwateraanpak van het Hoogheemraadschap van Delfland is om een heldere beschrijving te formuleren voor het anders omgaan met hemelwater. Deze studie geeft inzicht wat afkoppelen van hemelwater voor de stikstof- en fosforconcentratie in de boezem van Delfland kan betekenen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De afgelopen jaren is er steeds vaker een beroep gedaan op burgers om zuinig om te gaan met kraanwater. In dit artikel wordt de houding van burgers ten opzichte van de diverse instrumenten die kunnen worden ingezet verkend.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

In het vorige artikel uit deze serie zijn enkele fysisch-chemische methoden beschreven om (verschillen in) de bio-energetische kwaliteit van water visueel zichtbaar te maken. In dit artikel volgt ter afsluiting van deze methodische beschrijvingen een drietal biologische en sensorische methoden.

Lees meer...