Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Onderzoek in een proefinstallatie liet zien dat grondwater dat is behandeld met omgekeerde osmose (RO) en vervolgens geremineraliseerd, nauwelijks groei van Legionella pneumophila veroorzaakt.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

In de Amsterdamse tuindorpen is als één van de eerste wijken lood in de drinkwaterleidingen 'ontdekt'. Uit dit onderzoek blijkt het bewustzijn over deze problematiek, maar ook de zorgen te zijn toegenomen. Bewoners maken zich vaker zorgen om hun gezondheid en hebben hun gedrag aangepast.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Waterbedrijven proberen lekkages steeds sneller te detecteren, liefst voordat klanten er iets van merken. Aangezien sensoren als debietmeters en druksensoren duur zijn in aanschaf, installatie en onderhoud, rijst de vraag: hoeveel sensoren moeten worden geïnstalleerd en waar?

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Wereldwijd worden steeds meer neurotoxische stoffen in het oppervlaktewater gevonden. Toch worden er nauwelijks testen toegepast voor effectmetingen van de chemische waterkwaliteit op het gebied van neurotoxiciteit. Voor de watersector zijn testmethoden die gebruik maken van menselijke of dierlijke zenuwcellen en modelorganismen (bioassays) in principe beschikbaar.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

De wegen inclusief de riolering rondom de Loosdrechtse plassen worden heringericht. Er worden maatregelen voorgesteld om het afstromende hemelwater water te zuiveren zodat de herinrichting van de wegen en de riolering leidt tot een verlaging van de fosforbelasting van de plassen.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

De doelstelling van de nieuwe Hemelwateraanpak van het Hoogheemraadschap van Delfland is om een heldere beschrijving te formuleren voor het anders omgaan met hemelwater. Deze studie geeft inzicht wat afkoppelen van hemelwater voor de stikstof- en fosforconcentratie in de boezem van Delfland kan betekenen.

Lees meer...