Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Veel van het gepubliceerde onderzoek naar zoetwaterbellen in de duinen en zoetwaterlenzen in het achterland richt zich op het verzadigde waterpakket. Dit onderzoek laat zien dat processen in de onverzadigde zone en atmosfeer ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de verschijnselen in het verzadigde grondwater.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Op rwzi Halsteren is in 2019 een praktijkproef uitgevoerd met dosering van het microporeuze materiaal Aqua Assist in de biologie om de impact daarvan op de zuiveringsprestaties en slibafbraak te bepalen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Een maatschappijbrede levenscyclusanalyse (LCA) van ontharding van drinkwater laat zien: (1) dat ontharden met bijna alle (centrale) technieken netto CO2-uitstoot reduceert, (2) vastlegging van CO2 in kalkpellets en water een significante, tot nu toe vergeten bijdrage levert, en (3) dat er potentieel een nog grotere winst (decentraal) te behalen is bij de consument.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Met de inbedrijfstelling van een trommelzeefinstallatie op rwzi Leidsche Rijn in Utrecht is een fundament gelegd voor toekomstig hergebruik van cellulose. Met deze installatie neemt tevens de zuiveringscapaciteit toe. Met een testfase is aangetoond dat de installatie voldoet aan de verwachtingen en projecteisen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Met gecoördineerde meetrondes van algemene tot behoorlijk exotische stoffen hebben de provincies een landelijk uniforme dataset van de grondwaterkwaliteit van Nederland samengesteld.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Om het hydraulisch functioneren van wadi’s in poldercondities beter in kaart te brengen, zijn vijf wadi’s in Rotterdam gemonitord. Uit de metingen blijkt dat ze het hemelwater gespreid en vertraagd afvoeren, maar de volumereductie gering is.

Lees meer...