Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Eind 2014 ontstond de Contactgroep Drinkwater Technologen in Nederland en Vlaanderen uit een fusie tussen de contactgroepen ontharding en filtratie. Technologen van tien Nederlandse en vier Vlaamse waterbedrijven en kennisinstituut KWR delen actief kennis over (drink)watertechnologie.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Dit artikel beschrijft de uitkomst van een studie naar de mogelijkheid om ‘legionellaverdachte’ bacteriekolonies te bevestigen met UV-belichting, met als doel om het verbruik van chemicaliën en plastics te reduceren.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

In de Wieringermeer staat nog een florerende populatie van Echt lepelblad, een zeldzame oeverplant van brakke wateren. De beschoeiing wordt de komende jaren vervangen. De soort is niet wettelijk beschermd, maar in het kader van de zorgplicht en het behoud van biodiversiteit streeft provincie Noord-Holland ernaar om Echt lepelblad te behouden.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Voor het Vlaamse kustgebied zijn potentiekaarten opgesteld van maatregelen die de waterbeschikbaarheid voor de agrarische sector kunnen vergroten. Samen met stakeholders zijn voorwaarden geïdentificeerd voor een duurzaam en kostprijsinteressant kreekrug infiltratiesysteem.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

In onderzoeken naar organische microverontreinigingen komt het veelvuldig voor dat een aanzienlijk deel van de metingen lager ligt dan de rapportagegrens. De wijze waarop bij het berekenen van gemiddelden wordt omgegaan met meetwaarden onder de rapportagegrens kan onbedoeld een groot effect op het berekende gemiddelde hebben.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Om overlast door het stedelijk grondwater te voorkomen, heeft de gemeente Amsterdam toekomstbestendig beleid geïntroduceerd. Dit beleid wordt per individueel nieuwbouwproject getoetst, terwijl het stedelijk grondwatersysteem beter op wijkniveau of regionaal niveau bekeken kan worden.

Lees meer...