Colors: Blue Color

Door de combinatie van stabiliteit en beweeglijkheid – het vermogen tot resoneren - is water een medium waarin naast opgeloste stoffen ook andere invloeden hun werking kunnen uitoefenen. Bijzondere effecten van klank en licht worden in dit artikel beschreven.

Lees meer...

De recente droogteperiodes hebben geleid tot discussies over waterhergebruik en het zuinig omgaan met zoetwater. In het project ‘RWZI als Waterfabriek voor een robuuste watervoorziening’ is gekeken naar de hydrologische effecten van waterhergebruik, naar de systeemoptimalisatie en de kosten-batenanalyse van de verschillende systeemoplossingen.

Lees meer...

Om de waterkwaliteit van De Groote Meer te verbeteren is voor het eerst een grootschalige toepassing van een ijzerzandfilter gerealiseerd. De eerste resultaten zijn zeer positief: het filter verwijdert meer dan 80 procent van al het fosfor.

Lees meer...

Hergebruik van gezuiverd restwater (effluent) is een optie om de regionale beschikbaarheid van zoetwater te vergroten: RWZI’s kunnen dienen als waterfabrieken. KWR en STOWA hebben aan de hand van twee casusstudies de mogelijkheden verkend van regionaal grootschalig effluenthergebruik.

Lees meer...

Bij toenemende watervraag en afnemende rivierafvoeren komt de zoetwatervoorraad van het IJsselmeer onder druk te staan. Dit artikel laat zien hoe snel inzichten kunnen veranderen en toont daarmee de noodzaak voor nog meer flexibiliteit in analyse, beleid én uitvoering.

Lees meer...

Een van de aanpassingen in de internationale standaard voor het aantonen van legionella in water is de introductie van een tussentijdse inspectie van kweekplaten. De conclusie van dit onderzoek is dat deze handeling voor de Nederlandse situatie geen toegevoegde waarde heeft.

Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!