Colors: Blue Color

In een recent georganiseerd webinar voor de watersector stond de techniek effect-directed analysis centraal. Genodigde sprekers vertelden over de inzet van biologische en chemische technieken om de waterkwaliteit te monitoren en ‘opkomende stoffen’ te identificeren.

Het automatisch doorzoeken van (grote) hoeveelheden tekstuele informatie en de gevonden informatie op een gestructureerde manier bij elkaar brengen is mogelijk met text-mining. Er zijn vele technieken en toepassingen denkbaar.

Er wordt steeds vaker een beroep op burgers gedaan om zuinig met kraanwater om te gaan. Deze experimentele studie naar waterbesparing in Nederland laat zien dat de toepassing van als-dan-plannen en in mindere mate het verstrekken van zandlopers in ieder geval op de korte termijn kunnen resulteren in waterbesparing.

De duurzaamheid van waardevolle natuurtypen staat onder druk, doordat kwelafhankelijke ecosystemen in beekdalen gevoed worden door grondwater met hoge nitraat- en/of sulfaatconcentraties. Vervuiling van grondwater met nitraat en sulfaat vereist meer aandacht in beleid en herstel van natuurgebieden.

Door een gebrek aan toxicologische informatie voor veel gemeten stoffen is het niet altijd mogelijk om een inschatting te maken van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. (Computer)modellen gericht op het voorspellen van toxiciteit van stoffen bieden hiervoor uitkomst.

Met AH2PD, een autogeneratieve hogedrukvergister met waterstofdosering, kan uit rioolslib en organische-afvalstromen in één stap schoon groengas worden geproduceerd. AH2PD heeft bovendien een zeer interessante batterijfunctie; uit wind en zon geproduceerde energie kan efficiënt worden omgezet en opgeslagen in methaan, voor gebruik op een later tijdstip.